Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Zarządzenie Nr 1/18 Burmistrza Dobrzan z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie powołania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dobrzanach 2018-06-27 13:29:10
Zarządzenie Nr 2/2018 Burmistrza Dobrzan z dnia 4 stycznia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia norm zuzycia paliwa dla pojazdów i sprzętu będącego własnością Gminy Dobrzany 2018-06-27 13:32:19
Zarządzenie Nr 3/18 Burmistrz Dobrzan z dnia 8 stycznia 2018 r. w sprawie opracowania planów finansowych budżetu gminy Dobrzany na 2018 rok. 2018-06-27 13:40:13
Zarządzenie Nr 4/18 Burmistrza Dobrzanz dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r. 2018-06-27 13:41:14
Zarządzenie Nr 5/18 Burmistrza Dobrzan z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok 2018-06-27 13:42:37
Zarządzenie Nr 6/18 Burmistrza Dobrzan z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok 2018-06-27 13:45:37
Zarządzenie Nr 7/2018 Burmistrza Dobrzan z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019 do publicznych przedszkli i klas I publicznych szkół podstawowych 2018-06-27 13:48:06
Zarządzenie Nr 8/18 Burmistrza Dobrzan z dnia 5 lutego 2018 roku w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok 2018-06-27 14:01:40
Zarządzenie Nr 11/2018 Burmistrza Dobrzan z dnia 28 lutego 2018 r. 2018-06-27 14:03:57
Zarządzenie Nr 13/18 Burmistrza Dobrzan z dnia 14 marca 2018 roku 2018-06-27 14:05:59
Zarządzenie Nr 15/18 Burmistrza Dobrzan z dnia 30 marca 2018 roku 2018-06-27 14:11:00
Zarządzenie Nr 16/18 Burmistrza Dobrzan z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok 2018-06-27 14:12:47
Zarządzenie Nr 18/2018 Burmistrza Dobrzan z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dobrzanach 2018-06-27 14:14:48
Zarządzenie Nr 19/18 Burmistrza Dobrzan z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok 2018-06-27 14:15:56
Zarządzenie Nr 21/18 Burmistrza Dobrzan z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok 2018-06-27 14:17:49
Zarządzenie Nr 22/18 Burmistrza Dobrzan z dnia 30 kwietnia 2018 rok 2018-06-27 14:21:58
Zarządzenie Nr 23/2018 Burmistrza Dobrzan z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze 2018-06-27 14:23:48
Zarządzenie Nr 25/18 Burmistrza Dobrzan z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok 2018-06-27 14:26:22
Zarządzenie Nr 26/18 Burmistrza Dobrzan z dnia 14 maja 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok 2018-06-27 14:34:46
Zarządzenie Nr 28/2017 Burmistrza Dobrzan z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze 2018-06-27 14:46:10
Zarządzenie Nr 29/18 Burmistrza Dobrzan z dnia 29 maja 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości opłat za najem pomieszczeń świetlic wiejskich stanowiących własność Gminy Dobrzany 2018-06-28 07:23:38
Zarządzenie Nr 30/18 Burmistrza Dobrzan z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok 2018-06-28 07:25:31
Zarządzenie Nr 31/18 Burmistrza Dobrzan z dnia 14 marca 2011 r. w sprawie powołania Zespołu Inerdyscyplinarnego w Dobrzanach 2018-06-28 07:26:48
Zarządzenie Nr 32/2018 Burmistrza Dobrzan z dnia 4 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze 2018-06-28 07:30:26
Zarządzenie Nr 34/18 Burmistrza Dobrzan z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej gminy do realizacji zadań z zakresu rządowego programu "Dobry start" 2018-06-28 07:40:07
Zarządzenie Nr 35/18 z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzanach upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach realizacji rządowego programu "Dobry start" 2018-06-28 07:45:04
Zarządzenie Nr 36/18 Burmistrza Dobrzan z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości 2018-06-28 07:46:35
Zarządzenie Nr 37/2018 Burmistrza Dobrzan z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze 2018-06-28 07:48:39
Zarządzenie Nr 40/18 Burmistrza Dobrzan z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok 2018-06-28 07:50:22
Zarządzenie Nr 41/18 Burmistrza Dobrzan z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok 2018-06-28 07:51:29
Zarządzenie Nr 42/2018 Burmistrza Dobrzan z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze 2018-06-28 07:54:51
Zarządzenie Nr 44/18 Burmistrza Dobrzan z dnia 2 czerwca 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok 2018-06-28 07:57:48