Informacja

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Dobrzanach informuje mieszkańców, że XLIII Sesja Rady Miejskiej, odbędzie się
w dniu 28 czerwca 2018 r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dobrzanach /Ratusz/.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Halina Zalewska

 1. Sprawy organizacyjne:
 1. otwarcie XLIII sesji Rady Miejskiej
 2. stwierdzenie quorum
 3. przyjęcie protokołu z XLII Sesji Rady Miejskiej z dnia 29 maja 2018 r.
 1. Sprawozdanie z działalności podmiotu prowadzącego świetlice za I półrocze 2018 r.
 2. Sprawozdanie z wykonania programu ochrony środowiska i opieki nad zabytkami.
 3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Dobrzan między sesjami.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Dobrzany na 2018 rok./KR/
 5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzany na 2018 rok./KR/
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości./KR/
 7. Podjęcie uchwały w sprawie dzierżawy mienia komunalnego./KGiM/
 8. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy./KGiM/
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia na terenie Gminy Dobrzany maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży oraz poza miejscem sprzedaży, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania, odstępstw od zakazu spożywania oraz ograniczeń sprzedaży napojów alkoholowych./KS-B/
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zaleceń pokontrolnych Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Dobrzanach.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dobrzany za 2017 rok./KR/
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2017
 13. Interpelacje i zapytania radnych.
 14. Wolne wnioski i informacje.
 15. Zamknięcie obrad.
   

Komisje Rady Miejskiej:

 • Komisja Rewizyjna /KR/
 • Komisja Gospodarki i Mienia /KGiM/
 • Komisja Socjalno – Bytowa /KS-B/

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ilona Nędza 21-06-2018 14:24:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ilona Nędza 21-06-2018
Ostatnia aktualizacja: Ilona Nędza 21-06-2018 14:31:31