KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Klauzula informacyjna

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) - dalej RODO ? informujemy, że:

 1. Administrator danych osobowych

Urząd Miejski w Dobrzanach z siedzibą w Dobrzanach ul. Staszica 1 73-130 Dobrzany jest Administratorem Pana/i danych osobowych.

 1. Inspektor Ochrony Danych

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod e-mailem iod@data.pl; pod numerem telefonu 503677713; lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I.

 1. Cele i podstawy przetwarzania

Określono cele przetwarzania Pana/i danych. Jako administrator będziemy przetwarzać Pana/i dane niezbędne do wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.

 1. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Panu/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/i danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Pana/i dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Pana/i danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pana/i interesów, praw i wolności lub Pana/i dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 1. Okres przechowywania danych

Pana/i dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt III.

 1. Odbiorcy danych

Pana/i dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania na mocy obowiązujących przepisów prawa (np. organom administracji publicznej, wymiar sprawiedliwości, organom emerytalno-rentowym oraz naszym podwykonawcom, likwidatorom szkód, wykonawcy usług, z którymi mamy podpisane umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w celu realizacji naszych zadań statutowych).

 1. Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO, przysługuje Panu/i:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

 3. ograniczenia przetwarzania danych;

 4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych z Pana/i szczególną sytuacją ;

 5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 1. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie danych jest*:

 • obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa,

 • dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celu.

* zakres każdego w w/w praw oraz sytuacje, kiedy można z nich skorzystać wynikają z przepisów prawa. To z jakie prawa może Pan/i skorzystać zależy od np. podstawy prawnej, na jakiej przetwarzamy dane oraz celu ich przetwarzania.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Piątkowska 25-05-2018 14:29:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Piątkowska 25-05-2018
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Piątkowska 25-05-2018 14:31:33