Zarządzenie Nr 1/2018 kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzanach z dnia 02 stycznia 2018 r.

w sprawie  powołania Komisji Rekrutacyjnej  do przeprowadzenia naboru  na wolne stanowisko  urzędnicze  głównego księgowego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobrzanach.

Na podstawie art. 33 ust.1, 3  i 5  ustawy  z dnia 8 marca  1990 r. o samorządzie gminnym(Dz. U. z 2017 r. , poz. 1875) oraz art.11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych( Dz. U. z 2017 r., poz.60, 1930) oraz  Zarządzenia Nr 3/2017 kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzanach  z dni 16 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia  regulaminu naboru na wolne stanowisko urzędnicze i kierownicze stanowisko urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobrzanach, zarządzam co następuje: 

§1. Powołuję  komisję rekrutacyjną  do przeprowadzenia  naboru na wolne stanowisko urzędnicze  głównego księgowego w następującym składzie:

1. Koczot Grażyna – przewodnicząca komisji

2. Dumowska Anna  - członek komisji

3. Bylewska Renata – członek komisji

§ 2. Zadaniem komisji  jest przeprowadzenie wszelkich czynności związanych                                                                                                                                                             z naborem pracownika, zgodnie z ustawa o pracownikach samorządowych                                                                                                                                                          i  Regulaminem naboru  na wolne stanowisko urzędnicze i  kierownicze stanowisko urzędnicze.

§ 3.  Wykonanie zarządzenia powierzam Przewodniczącemu Komisji Rekrutacyjnej.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Bylewski 05-01-2018 06:11:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Tomasz Bylewski 05-01-2018
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Bylewski 05-01-2018 06:11:19