Informacja

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Dobrzanach informuje mieszkańców, że XXXV Sesja Rady Miejskiej, odbędzie się 
w dniu 28 listopada 2017 r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dobrzanach /Ratusz/.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Halina Zalewska

 1. Sprawy organizacyjne:
 1. otwarcie XXXV sesji Rady Miejskiej
 2. stwierdzenie quorum
 3. przyjęcie protokołu z XXXIV Sesji Rady Miejskiej z dnia 7 listopada 2017 r.
 1. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Dobrzany za rok szkolny 2016/2017.
 2. Działalność gminy w zakresie gospodarki komunalnej.
 3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Dobrzan między sesjami.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Dobrzany na 2017 rok./KR/
 5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzany na 2017 rok./KR/
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzany na lata 2017-2030. /KR/
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania./KR/
 8. Podjęcie uchwały w sprawie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego./KGiM/
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Dobrzany z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018./KS-B/
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu współpracy Gminy Dobrzany z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2018 - 2020./KS-B/
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobrzany. /KRiOŚ/
 12. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. /KRiOŚ/
 13. Interpelacje i zapytania radnych.
 14. Wolne wnioski i informacje.
 15. Zamknięcie obrad.
   

Komisje Rady Miejskiej:

 • Komisja Rewizyjna /KR/
 • Komisja Socjalno-Bytowa /KS-B/
 • Komisja Gospodarki i Mienia /KGiM/
 • Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska /KRiOŚ/

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ilona Nędza 22-11-2017 08:33:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ilona Nędza 22-11-2017
Ostatnia aktualizacja: Ilona Nędza 22-11-2017 08:37:31