Informacja

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Dobrzanach informuje mieszkańców, że XXXIV Sesja Rady Miejskiej (sesja nadzwyczaja), odbędzie się 
w dniu 7 listopada 2017 r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dobrzanach /Ratusz/.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Halina Zalewska

 1. Sprawy organizacyjne:
 1. otwarcie XXXIV sesji Rady Miejskiej
 2. stwierdzenie quorum
 3. przyjęcie protokołu z XXXIII Sesji Rady Miejskiej z dnia 19 października 2017 r.
 1. Sprawozdanie z działalności w zakresie gospodarki wodociągowej i kanalizacyjnej.
 2. Informacja o działalności Nadleśnictwa Dobrzany.
 3. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej.
 4. Informacja z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Dobrzan między sesjami.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Dobrzany na 2017 rok./KR/
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzany na 2017 rok./KR/
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości./KR/
 9. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta ustalonej dla celów wymiaru podatku rolnego./KR/
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Dobrzany./KR/
 11. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Dobrzany./KS-B/
 12. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Świetlicy Środowiskowej w Dobrzanach./KS-B/
 13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału Gminy Dobrzany na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu./KGiM/
 14. Interpelacje i zapytania radnych.
 15. Wolne wnioski i informacje.
 16. Zamknięcie obrad.
   

Komisje Rady Miejskiej:

 • Komisja Rewizyjna /KR/
 • Komisja Socjalno-Bytowa /KS-B/
 • Komisja Gospodarki i Mienia /KGiM/

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ilona Nędza 02-11-2017 08:22:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ilona Nędza 02-11-2017
Ostatnia aktualizacja: Ilona Nędza 02-11-2017 08:22:24