Informacja

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Dobrzanach informuje mieszkańców, że XXX Sesja Rady Miejskiej, odbędzie się 
w dniu 19 czerwca 2017 r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dobrzanach /Ratusz/.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Halina Zalewska

Porządek obrad i projekty uchwał:

 1. Sprawy organizacyjne:
 1. otwarcie obrad XXX Sesji Rady Miejskiej
 2. stwierdzenie quorum
 3. przyjęcie protokołu z XXIX Sesji Rady Miejskiej z dnia 30 maja 2017 r.
 1. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Dobrzan między sesjami.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Dobrzany na 2017 r./KR/
 3. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dobrzany na 2017 rok./KR/
 4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzany na lata 2017-2030. /KR/
 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Stargardzkiemu. /KR/
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie. /KR/
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso. /KR/
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie wszystkich udziałów i wystąpienie ze spółki. /KR/
 9. Podjęcie uchwały w sprawie dzierżawy mienia komunalnego. /KGiM/ 
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2016.
 12. Interpelacje i zapytania radnych.
 13. Wolne wnioski i informacje.
 14. Zamknięcie obrad.
   

Komisje Rady Miejskiej:

 • Komisja Rewizyjna /KR
 • Komisja Gospodarki i Mienia /KGiM

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ilona Nędza 14-06-2017 07:33:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ilona Nędza 14-06-2017
Ostatnia aktualizacja: Ilona Nędza 14-06-2017 07:33:55