Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dobrzanach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Dobrzanach informuje mieszkańców, że XXVII Sesja Rady Miejskiej, odbędzie się 
w dniu 28 marca 2017 r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dobrzanach /Ratusz/.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Halina Zalewska

Porządek obrad i projekty uchwał:

 1. Sprawy organizacyjne:
 1. otwarcie obrad XXVII Sesji Rady Miejskiej
 2. stwierdzenie quorum
 3. przyjęcie protokołu z XXVI Sesji Rady Miejskiej z dnia 14 lutego 2017 r.                 
 1. Sprawozdania za 2016 r. - bezpieczeństwo, ład, porządek publiczny.
 2. Podsumowanie akcji „Zima”.
 3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Dobrzan między sesjami.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Dobrzany na 2017 r./KR/ 
 5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXV/238/16 Rady Miejskiej  w Dobrzanach z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dobrzany na 2017 rok./KR/
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę  w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzany na lata 2017-2030. /KR/
 7. Podjęcie uchwały  w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Stargardzkiemu./KR/
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie. /KR/
 9. Podjęcie uchwały w sprawie dzierżawy mienia komunalnego. /KGiM/  
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności nieruchomości zabudowanych oraz ustanowienie służebności. /KGiM/
 11. Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. /KS-B/
 12.  Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznego przedszkola na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz do klas pierwszych w szkole podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dobrzany, a także dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów i liczby punktów przyznawanych za poszczególne kryteria.  /KS-B/
 13.  Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich  pobierania. /KS-B/
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dobrzany w 2017 r. /KRiOŚ/
 15. Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych, konserwacyjnych i sanitarnych drzew pomnikowych znajdujących się w miejscowości Krzemień. /KRiOŚ/    załącznik
 16. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu korzystania z kompleksu sportowego „ORLIK 2012” w Dobrzanach. /KS-B/
 17. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu Stadionu Miejskiego w Dobrzanach. /KS-B/
 18. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu boiska sportowego w Szadzku. /KS-B/
 19. Podjęcie uchwały  w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających Sołtysa Sołectwa Lutkowo.
 20.  Interpelacje i zapytania radnych.
 21.  Wolne wnioski i informacje.
 22.   Zamknięcie obrad.  
   

Komisje Rady Miejskiej:

 • Komisja Rewizyjna
 • Komisja Gospodarki i Mienia
 • Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska
 • Komisja Socjalno - Bytowa

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ilona Nędza 22-03-2017 13:35:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ilona Nędza 22-03-2017
Ostatnia aktualizacja: Ilona Nędza 22-03-2017 13:35:51