Informacja

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Dobrzanach informuje mieszkańców, że XXVI Sesja Rady Miejskiej, odbędzie się 
w dniu 14 lutego 2017 r. o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dobrzanach /Ratusz/.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Halina Zalewska

Porządek obrad i projekty uchwał:

 1. Sprawy organizacyjne:
 1. otwarcie obrad XXVI Sesji Rady Miejskiej
 2. stwierdzenie quorum
 3. przyjęcie protokołu z XXV Sesji Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 2016 r.                 
 1. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Dobrzan między sesjami.
 2. Sprawozdania z działalności Komisji Rady Miejskiej w Dobrzanach:

a) Komisji Rewizyjnej

b) Komisji Gospodarki i Mienia

c) Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska

d) Komisji Socjalno - Bytowej

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Dobrzany na 2017 r./KR/ 
 2. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXV/238/16 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dobrzany na 2017 rok./KR/
 3. Podjęcie uchwały  w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Stargardzkiemu./KR/
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. /KR/
 5. Podjęcie uchwały w sprawie dzierżawy mienia komunalnego. /KGiM/   
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wstępnej lokalizacji nowego przystanku dla autobusowej komunikacji na terenie gminy Dobrzany. /KGiM/
 7.  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Dobrzany. /KRiOŚ/      ZAŁĄCZNIK
 8.  Podjęcie uchwały w sprawie reorganizacji Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dobrzanach./KGiM/               
 9. Podjęcie uchwały w sprawie porozumienia międzygminnego, pomiędzy Gminą Dobrzany, a Gminą Miasto Szczecin, w zakresie zadań, o których mowa w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. /KS-B/
 10.  Interpelacje i zapytania radnych.
 11.  Wolne wnioski i informacje.
 12.   Zamknięcie obrad.  
   

Komisje Rady Miejskiej:

 • Komisja Rewizyjna
 • Komisja Gospodarki i Mienia
 • Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska
 • Komisja Socjalno - Bytowa

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ilona Nędza 08-02-2017 11:09:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ilona Nędza 08-02-2017
Ostatnia aktualizacja: Ilona Nędza 08-02-2017 11:29:02