Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała nr CVI.204.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Dobrzan sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 r. wraz z informacją o stanie mienia 2018-04-17 10:40:00
Uchwała nr CCLXXVIII.478.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 12 września 2017 r. w sprawie wydania opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dobrzany za pierwsze półrocze 2017 r. 2017-09-20 14:31:28
Uchwała nr CCLXII.435.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie wydania opinii o mozliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Dobrzany na 2017 r. 2017-08-31 10:20:55
Uchwała nr CCXXVI.386.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Dobrzany 2017-07-17 15:29:57
Uchwała nr CCXXIV.381.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie wydania opinii o mozliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Dobrzany na 2017 r. 2017-07-17 15:28:41
Uchwała nr CIV.188.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie wydania opinii o mozliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Dobrzany na 2017 r. 2017-04-18 11:55:27
Uchwała nr XXXI.83.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Dobrzany 2017-01-27 07:46:22
Uchwała Nr CCCXXXVII.640.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Dobrzany na 2017 rok 2016-12-22 11:39:33
Uchwała Nr CCCXXXVII.641.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie wydania opinii o projekcie uchwąły w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobrzany na lata 2017 - 2030 2016-12-22 11:36:34