Informacja

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Dobrzanach informuje mieszkańców, że XXV Sesja Rady Miejskiej, odbędzie się 
w dniu 29 grudnia 2016 r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dobrzanach /Ratusz/.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Halina Zalewska

Porządek obrad i projekty uchwał:

 1. Sprawy organizacyjne:
 1. otwarcie obrad XXV Sesji Rady Miejskiej
 2. stwierdzenie quorum
 3. przyjęcie protokołu z XXIV Sesji Rady Miejskiej z dnia 29 listopada 2016 r.                 
 1. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Dobrzan między sesjami.
 2. Sprawozdanie z działalności podmiotu prowadzącego świetlice za rok 2016 r.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmian budżetu Gminy Dobrzany na 2016 r. /KR/
 4. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę Nr XIV/139/15 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzany na 2016 r. /KR/
 5. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzany na lata 2016 - 2030./KR/
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzany na rok 2017. /KR/
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobrzany na lata 2017 - 2030. /KR/
 8. Podjęcie uchwały w sprawie reorganizacji Zakładu Gospodarki Komunalnej  w Dobrzanach. /KGiM/
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok. /KS-B/
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok. /KS-B/
 11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Gminy Dobrzany.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Dobrzanach na 2017 r.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Gospodarki i Mienia Rady Miejskiej w Dobrzanach na 2017 r.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Dobrzanach na 2017 r.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Socjalno - Bytowej Rady Miejskiej w Dobrzanach na 2017 r.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Dobrzanach na 2017 r.
 17. Interpelacje i zapytania radnych.
 18. Wolne wnioski i informacje.
 19. Zamknięcie obrad.  

Komisje Rady Miejskiej:

KR - Komisja Rewizyjna,

KGiM  - Komisja Gospodarki i Mienia

KS-B – Komisja Socjalno - Bytowa

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ilona Nędza 22-12-2016 10:28:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ilona Nędza 22-12-2016
Ostatnia aktualizacja: Ilona Nędza 22-12-2016 10:49:15