Informacja

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Dobrzanach informuje mieszkańców, że XXIV Sesja Rady Miejskiej, odbędzie się 
w dniu 29 listopada 2016 r. o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dobrzanach /Ratusz/.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Zbigniew Kurzymski

Porządek obrad i projekty uchwał:

 1. Sprawy organizacyjne:
 1. otwarcie obrad XXIV Sesji Rady Miejskiej
 2. stwierdzenie quorum
 3. przyjęcie protokołu z XXIII Sesji Rady Miejskiej z dnia 28 października 2016 r.                 
 1. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Dobrzan między sesjami.
 2. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Dobrzany za rok szkolny 2015/2016
 3. Sprawozdanie  z działalności w zakresie gospodarki komunalnej.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso. /KR/
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków przedłożonej przez Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych Sp. z o.o. w Nowogardzie na 2017 r./KR/
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków dla miejscowości Kozy, Odargowo i Szadzko przedłożoną przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrzanach na 2017 r./KR/
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dopłaty do usług oprowadzania ścieków dla miejscowości Kozy, Odargowo i Szadzko na 2017 r. /KR/
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Dobrzany polegającego na tworzeniu warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu./KS-B/
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych./KGiM/
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego z pełnienia funkcji Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miejskiej, ustalenia ich zakresu działania i składu osobowego.
 12. Interpelacje i zapytania radnych.
 13. Wolne wnioski i informacje.
 14.  Zamknięcie obrad.  
   

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ilona Nędza 24-11-2016 08:52:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ilona Nędza 24-11-2016
Ostatnia aktualizacja: Ilona Nędza 24-11-2016 08:59:11