Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dobrzanach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ogłoszenie na sprzedaż motoroweru GB STREET Yamasaki YM50-8

Burmistrz Dobrzan ogłasza

 przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż pojazdu

1. Opis przedmiotu sprzedaży

Motorower GB STREET Yamasaki YM50-8

-rok produkcji: 2014,

-pojemność 50,00 cm3,

-przebieg: 1281 km,

-pojazd nosi ślady normalnego użytkowania,

-do pojazdu dołączony jest kask.

2. Cena minimalna nie może być niższa niż  2 000,00 zł/  brutto (słownie: dwa tysiące zł 00/100).

3. Oferent może dokonać oględzin pojazdu w dni powszednie, po uprzednim ustaleniu terminu, w poniedziałki w godz. 8.00-16.00, w pozostałe dni robocze
w godz. 7.00-15.00  od dnia 29.08.2016 r. do 2.09.2016  r.

Miejsce oględzin pojazdu: parking przy Urzędzie Miejskim w Dobrzanach
ul. Staszica 1.

4. Wadium w wysokości  10% ceny tj. 200,00 zł /słownie: dwieście  zł 00/100 należy wnieść do dnia 5.09.2016 r. na konto Urzędu Miejskiego
w Dobrzanach  nr:  96 1020 4867 0000 1102 0007 8881. Warunkiem udziału
w przetargu jest okazanie dowodu wpłaty wadium.

5. Wadium przepada na rzecz Sprzedającego, w przypadku gdy uczestnik przetargu, który go wygrał, uchyli się od zawarcia umowy w terminie
7 dni od dnia przeprowadzenia przetargu. Uczestnikom przetargu, których oferty nie zostały wybrane wadium zwraca się niezwłocznie po zakończeniu konkursu.
W przypadku uczestnika konkursu, który złożył ofertę najkorzystniejszą wpłacone wadium  zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia pojazdu.

6. Przetarg ustny odbędzie się w dniu 5.09.2016 r.
w Urzędzie Miejskim w Dobrzanach  - sala ślubów USC godz. 10.00

7. Oferent, który zaoferuje najwyższą cenę, jest związany ofertą do czasu zawarcia umowy, nie później jednak niż 7 dni  od dnia przeprowadzenia konkursu.

8. W przypadku wycofania się Oferenta z najkorzystniejszą ofertą wybiera się ofertę następną  w kolejności z najkorzystniejszą zaoferowaną ceną.

9. Minimalne postąpienie będzie wynosić 50,00 zł /słownie: pięćdziesiąt zł 00/100/.

10. Konkurs kończy się wynikiem negatywnym w sytuacji, gdy uczestnicy zaoferują cenę niższą niż cena minimalna.

11. Sprzedający do dnia zawarcia umowy zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

12. Wszelkie informacje dostępne są na stronie  internetowej www.dobrzany.pl  bądź w siedzibie  Urzędu Miejskiego w Dobrzanach, ul. Staszica 1, 73-130 Dobrzany, pok. nr 7,  tel.: 91 562 02 01  wew. 27. Osobą uprawnioną 
do kontaktów z oferentami jest Piotr Grąźlewski lub Emilia Szalewicz.

13. Na udostępniane oferentom dokumenty składają się:

a/ ogłoszenie,

b/  wzór umowy.

Burmistrz Dobrzan

Anna Gibas

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Umowa.docx (DOCX, 16KB) 2016-08-25 17:32:27 282 razy
2 ZARZĄDZENIE NR.docx (DOCX, 16KB) 2016-08-25 17:32:27 257 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Bylewski 25-08-2016 17:31:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Tomasz Bylewski 25-08-2016
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Bylewski 25-08-2016 17:39:25