Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała nr CXX.218.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Dobrzan sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016 r. wraz z informacją o stanie mienia 2017-04-27 09:50:20
Uchwała Nr CCXL.415.2016 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 8 września 2016 r. w sprawie wydania opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dobrzany za pierwsze półrocze 2016 r. 2016-09-16 08:12:04
Uchwała nr CXXXVII.262.2016 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Dobrzany 2016-07-13 16:38:16
Uchwała XX.50.2016 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 18 stycznia 2016 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Dobrzany 2016-01-25 11:58:16
Uchwała XX.49.2016 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 18 stycznia 2016 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Dobrzany na 2016 r. 2016-01-25 11:56:48
Uchwała Nr CCCX.508.2015 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Dobrzany na lata 2016 - 2019 2015-12-09 12:52:59
Uchwała Nr CCCX.507.2015 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie budżetu Gminy Dobrzany na 2016 r. 2015-12-09 12:51:12
Uchwała Nr CCCX.506.2015 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Dobrzany na 2016 r. 2015-12-09 12:49:15