Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dobrzanach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zgłoszenie wymeldowania z pobytu czasowego

Zgłoszenie wymeldowanie z pobytu czasowego

Jednostka prowadząca sprawę:
Urząd Miejski w Dobrzanach – ewidencja ludności
Adres: ul. Staszica 1 ,73-130 Dobrzany Telefon: 91 5620201 wew. 20 , e-mail: promocja@dobrzany.pl

Podstawa prawna
 - art. 33 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2010 r. Nr 217 poz. 1427 z późn. zm.);
 - ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2014 r. Nr 1114);
 - rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2011 r. Nr 220, poz. 1306). 

I. Dokumenty od wnioskodawcy
 1. Wypełniony druk „Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego” (druk odrębny dla każdej osoby meldującej się, również dla dziecka) – wzór w załączniku.
 2. Dowód osobisty lub paszport – do wglądu. 

II. Wymagane opłaty 
Nieodpłatnie. 
Za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (jeśli osobę reprezentuje pełnomocnik) – 17 zł.
Płatne przelewem na nr konta:

Bank PKO SA o/Stargard Szczeciński  96 1020 4867 0000 1102 0007 8881
 


Uwaga: nie podlega opłacie skarbowej czynność złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu. Obowiązek wniesienia opłaty powstaje z chwilą złożenia pełnomocnictwa.

III. Termin i tryb realizacji 
Bez zbędnej zwłoki.
Jeżeli dane zgłoszone do wymeldowania budzą wątpliwości o wymeldowaniu rozstrzyga organ gminy w drodze decyzji administracyjnej. Informacje dotyczące wymeldowania na podstawie decyzji administracyjnej zostały opisane w karcie informacyjnej „Wymeldowanie na podstawie decyzji administracyjnej”.

IV. Jednostka odpowiedzialna 
Urząd Miejski w Dobrzanach – ewidencja ludności
Adres: ul. Staszica 1 ,73-130 Dobrzany Telefon: 91 5620201 wew. 20, e-mail: promocja@dobrzany.pl

Pokój nr 13, I piętro

V. Tryb odwoławczy
Nie przysługuje. 

VI. Uwagi 
Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu. Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego należy dokonać osobiście lub można dokonać w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Obowiązku meldunkowego można również dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym na piśmie tj. w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu.
Dokonując zameldowania w nowym miejscu na pobyt stały lub czasowy można jednocześnie wymeldować się z dotychczasowego miejsca pobytu stałego lub czasowego.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 druk wymeldowania z pobytu czasowego.pdf (PDF, 46KB) 2015-05-06 20:38:22 391 razy
2 Zgłoszenie wymeldowanie z pobytu czasowego.docx (DOCX, 15KB) 2015-05-06 20:27:37 0 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Bylewski 06-05-2015 20:27:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Tomasz Bylewski 06-05-2015
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Piątkowska 08-04-2016 11:57:51