Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dobrzanach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego

Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego

Jednostka prowadząca sprawę:
Urząd Miejski w Dobrzanach – Ewidencja ludności, dowody osobiste
Adres: ul. Staszica 1 ,73-130 Dobrzany 
Telefon: 91 5620201 wew. 20 , e-mail: promocja@dobrzany.pl

Podstawa prawna 
- art. 33 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2010 r. Nr 217 poz. 1427 z późn. zm.);
 - ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2014 r. Nr 1114); 
- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2011 r. Nr 220, poz. 1306).

I. Dokumenty od wnioskodawcy 
1. Wypełniony druk „Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego” (druk odrębny dla każdej osoby meldującej się, również dla dziecka)
2. Dowód osobisty lub paszport – do wglądu.

II. Wymagane opłaty 
Nieodpłatnie. 
Za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (jeśli osobę reprezentuje pełnomocnik) – 17 zł.
Płatne przelewem na nr konta:

Bank PKO SA o/Stargard Szczeciński  96 1020 4867 0000 1102 0007 8881

Uwaga: nie podlega opłacie skarbowej czynność złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu. 
Obowiązek wniesienia opłaty powstaje z chwilą złożenia pełnomocnictwa. 

III. Termin i tryb realizacji
Bez zbędnej zwłoki. 
Jeżeli dane zgłoszone do wymeldowania budzą wątpliwości o wymeldowaniu rozstrzyga organ gminy w drodze decyzji administracyjnej. Informacje dotyczące wymeldowania na podstawie decyzji administracyjnej zostały opisane w karcie informacyjnej „Wymeldowanie na podstawie decyzji administracyjnej”. 

IV. Jednostka odpowiedzialna 
Urząd Stanu Cywilnego – ewidencja ludności
Adres: ul. Staszica 1 ,73-130 Dobrzany
Telefon: 91 5620201 wew. 20, e-mail: promocja@dobrzany.pl


V. Tryb odwoławczy
Nie przysługuje. 

VI. Uwagi 
Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu. Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego należy dokonać osobiście lub można dokonać w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Obowiązku meldunkowego można również dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym na piśmie tj. w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu. 
Dokonując zameldowania w nowym miejscu na pobyt stały lub czasowy można jednocześnie wymeldować się z dotychczasowego miejsca pobytu stałego lub czasowego.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 druk z wymeldowania z pobytu stałego.pdf (PDF, 40KB) 2015-05-06 20:50:29 415 razy
2 Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego.docx (DOCX, 15KB) 2015-05-06 20:22:13 399 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Bylewski 06-05-2015 20:22:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Tomasz Bylewski 06-05-2015
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Piątkowska 08-04-2016 12:04:01