2015

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
OŚ.6220.11.2015 Budowa 1 budynku mieszkalnego jednorodzinnego, garażu i budynku gospodarczego wraz z infrastrukturą na działce 385/1 obręb Kozy gmina Dobrzany. 2015-12-31 14:51:59
OŚ.6220.9.2015 Zalesienie gruntów porolnych zgodnie z Krajowym Programem Zwiększania Lesistości. Kontynuacja istniejącego lasu, na działkach 508 i 467 obręb Biała 2015-12-18 14:39:36
OŚ.6220.8.2015 Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 4,0 MW wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, dróg wewnętrznych oraz niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych? zlokalizowanej na działkach nr: 344/1, 345/2, 345/3, 345/4, 345/5, 345/6, 345/7, 345/8, 345/9, 345/10, 345/11, 345/12, 345/13, 345/14, 345/15, 345/16, 345/17, 345/18, 345/19, 345/20, 345/21, 345/22, 345/23 obręb Kozy 2015-10-15 14:34:02
OŚ.6220.6.2015 Wykonanie ujęcia wód podziemnych w miejscowości Biała 2015-08-26 13:38:34
OŚ.6220.7.2015 Uruchomienie stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji w miejscowości Dobrzany przy ul. Zielonej 3 (działka nr ewi. 28/1) 2015-08-03 13:50:18
OŚ.6220.5.2015 Budowa 1 budynku mieszkalnego jednorodzinnego, garażu i budynku gospodarczego wraz z infrastrukturą na działce 358/2 obręb Kozy gmina Dobrzany 2015-07-22 14:11:17
OŚ.6220.3.2015 Produkcja środków poprawiających właściwości gleby na działce 1/1 obręb Lutkowo 2015-06-12 08:37:06
OŚ.6220.2.2015 Budowa fermy norek na terenie dz.ewid. nr 485/13, obr. 0014 Szadzko 2015-03-06 14:19:09