Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała Nr LXXXI.148.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 11 kwietnia 2016 r. w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Dobrzany za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia 2016-04-26 13:59:19
Uchwała Nr CCLXXV.463.2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 5 października 2015 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Dobrzany na 2015 rok 2015-10-21 09:26:02
Uchwała Nr CCLXXV.462.2015 Składu Orzekajacego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 5 października 2015 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Dobrzany na lata 2015 - 2028 2015-10-21 09:22:58
Uchwała Nr CCLV.433.2015 Składu Orzekajacego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 15 września 2015 r. w sprawie wydania opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dobrzany za pierwsze półrocze 2015 r. 2015-09-18 14:15:01
Uchwała Nr CCXLIV.414.2015 Składu Orzekajacego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 8 września 2015 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Dobrzany na lata 2015 - 2028 2015-09-10 13:46:38
Uchwała Nr CCXLIV.415.2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 8 września 2015 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Dobrzany na 2015 rok 2015-09-10 13:44:07
Uchwała Nr CXXX.351.2015 Składu Orzekajacego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 7 lipca 2015 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Dobrzany na lata 2015 - 2028 2015-07-20 12:35:49
Uchwała Nr CLXXXV.350.2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 7 lipca 2015 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Dobrzany na 2015 rok 2015-07-20 12:33:23
Uchwała Nr XII.19.2015 Składu Orzekajacego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 19 stycznia 2015 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Dobrzanyr. 2015-01-27 13:37:13
Uchwała Nr X.6.2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Dobrzany na 2015 rok 2015-01-20 10:23:06
Uchwała Nr CCXXIX.481.2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Dobrzany na 2015 rok 2014-12-11 12:11:42
Uchwała Nr CCXXIX.480.2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały o zmianie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobrzany na lata 2015 - 2028 2014-12-11 12:09:35
Uchwała Nr CCXXIX.482.2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie budżetu Gminy Dobrzany na 2015 rok 2014-12-11 12:07:18