2013

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
OŚ 6220.18.2013 Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Błotno na działkach nr ewid. 18, 111, 414 w obrębie Błotno, w gminie Dobrzany 2013-11-20 12:49:24
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie stawu do rekreacji na działkach ozn. nr geod.64/3 i 65 obręb nr 3 miasta Dobrzany 2013-09-04 13:17:35
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego do hodowli indyków rzeźnych dla 3200 sztuk tj.77 DJP na działce ozn. nr geod 160 położonej w miejscowości Lutkowo, gmina Dobrzany. 2013-08-27 14:49:43
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zalesieniu gruntu rolnego na działkach ozn. nr geod. 55 i 85, położonych w obrębie Szadzko, gmina Dobrzany. 2013-08-27 14:47:06
obwieszczenie o wydaniu postanowienia o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz o możliwości zapoznania się z aktami sprawy dla inwestycji polegającej na budowę stawu do rekreacji na działkach ozn. nr geod.64/3 i 65 obręb nr 3 miasta Dobrzany 2013-08-09 11:25:23
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu dla przedsięwzięcia polegającego na Zalesieniu gruntu rolnego na działkach ozn. Nr geod. 55 i 85, położonych w obrębie Szadzko , gm. Dobrzany 2013-08-01 11:04:47
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie budynku inwestorskiego do hodowli indyków rzeźnych dla 3200 sztuk tj. 77 DJP na działce ozn. nr geod. 160 położonej w miejscowości Lutkowo, gmina Dobrzany 2013-07-30 13:50:28
OŚ 6220.11.2012 Przebudowa i zmiana użytkowania istniejącego budynku magazynowego na magazyn części samochodowych oraz stanowisko demontażu pojazdów wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz systemem wstępnego oczyszczania ścieków przy ul. Świerczewskiego 36 2013-07-15 14:06:14
obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania dec. o środowiskowych uwarunkowaniach na budowę stawu do rekreacji na działkach ozn. nr geod.64/3 i 65 obreb nr 3 miasta Dobrzany 2013-06-08 11:31:30
obwieszczenie o wydaniu dec.środowiskowej na Budowę elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1MW na dziasłce nr 50 położonej w obrebie nr 3 miasta Dobrzany 2013-06-04 12:15:57
obwieszczenie-zawiadomienie o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i matriałów w zwiazku z prowadzonym postępowaniem dotyczacym wydania dec. o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1 MW na działce ozn. nr geod.50, położonej w obrębie nr 3 miasta Dobrzany 2013-05-20 09:47:59
obwieszczenie o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1 MW na działce ozn. nr geod.50, położonej w obrębie nr 3 miasta Dobrzany 2013-05-14 09:06:29
obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na zalesienie gruntu rolnego na działkach ozn. nr geod. 55 i 58m położonych w obrebie szadzko, gm.Dobrzany 2013-05-13 12:28:46
obwieszczenie o wydaniu dec. środowiskowej na Budowę 49 budynków mieszkalnych jednorodzinnych z garażami wolnostojącymi wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie 20 działek ozn. nr geod. 345/2, 345/3, 345/4, 345/5, 34/6, 345/7, 345/8, 345/9, 345/10, 345/11, 345/12, 345/13, 345/14, 345/15, 345/16, 345/17, 345/18, 345/19, 345/21, 345/22 położonych w obrębie Kozy, gmina Dobrzany 2013-05-10 14:41:33
obwieszczenie o umorzeniu postępowania-dec.środowiskowa na Budowę dwóch stawów do chowu ryb i rekreacji na działkach ozn. nr geod. 57 i 60, położonych w obrębie Błotno, gmina Dobrzany 2013-05-09 09:20:52
obwieszczenie-zawiadomienieo możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów, zgłoszenia żądań, wyjaśnień oraz przeglądania akt sprawy w związku z prowadzonym postępowaniem, dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie 49 budynków mieszkalnych jednorodzinnych z garażami wolnostojącymi wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie 20 działek ozn. nr geod. 345/2, 345/3, 345/4, 345/5, 345/6, 345/7, 345/8, 345/9, 345/10, 345/11, 345/12, 345/13, 345/14, 345/15, 345/16, 345/17, 345/18, 345/19, 345/21, 345/22 położonych w obrębie Kozy, gmina Dobrzany 2013-04-22 14:22:04
obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na Budowę budynku inwentarskiego do hodowli indyków rzeżnych dla 77DJP-działka ozn. nr geod.160 w Lutkowie 2013-04-19 13:28:59
obwieszczenie o wydaniu postanowienia o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko-budowa 49 budynków mieszkalnych jednorodzinnych z garażami 2013-04-17 12:01:01
obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla projektowanego przedsięwzięcia polegającego na Budowie 49 budynków mieszkalnych jednorodzinnych z garażami wolnostojącymi wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie 20 działek ozn. nr geod. 345/2, 345/3, 345/4, 345/5, 34/6, 345/7, 345/8, 345/9, 345/10, 345/11, 345/12, 345/13, 345/14, 345/15, 345/16, 345/17, 345/18, 345/19, 345/21, 345/22 położonych w obrębie Kozy, gmina Dobrzany 2013-03-18 14:53:40
obwieszczenie o wszczęciu postępowaniaw sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na Budowie.elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1 MW na działce ozn. nr geod.50, położonej w obrębie nr 3 miasta Dobrzany 2013-03-05 13:27:09
obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegajacego na Budowie warsztatu samochodowego, w którym będą świadczone usługi z zakresu wymiany oleju, klocków hamulcowych, filtrów oraz drobnych napraw elektromechanicznych na działce ozn,. nr geod.149, położonej w obrębie nr 2 miasta Dobrzany, przy ul.Ogrodowej 2013-03-05 08:48:44