Opinie RIO

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała Nr LXIV.171.2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Dobrzan sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Dobrzany za 2013 r. 2014-05-30 10:28:39
Uchwała nr LXXXIX.244.2013 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 5 czerwca 2013 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Dobrzany. 2013-06-28 09:33:47
Uchwała nr XXVII/97/2013 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 4 lutego 2013 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Dobrzany. 2013-02-13 10:39:00
Uchwała nr V/14/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Gminy Dobrzany na 2013 rok. 2013-01-16 08:46:04
Uchwała nr V/13/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Dobrzany. 2013-01-16 08:44:06
Uchwała Nr CLI/510/2012 w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały o zmianie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobrzany na lata 2013-2025 2012-12-17 22:54:52
Uchwała Nr CLI/509/2012 w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie budżetu Gminy Dobrzany na 2013 rok 2012-12-17 22:53:57
Uchwała Nr CLI/508/2012 w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Dobrzany na 2013 rok 2012-12-17 22:52:32