Zgodnie z art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012 r. poz.647) zawiadamia się, że w dniu 23 sierpnia 2012 roku została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na demontażu słupowej stacji transformatorowej 15/0 ,4 KV "Okole Drawskie" nr 3550,budowie stacji transformatorowej 15/ 0,4 kV, przebudowie wieżowej stacji transformatorowej 15 0,4 kV "Grabnica PGR" nr 3544, demontażu linii napowietrznej 15 i 0,4 kV, wymianie słupów linii napowietrznej 15 kV na działkach 453,456,459 obręb Kozy gmina Dobrzany, działki nr 8/4,24, 8/12, 21/1, 23, 11, 12/2, 12/3, 13, 14, 7, 10, 486/2 obręb Grabnica gmina Dobrzany, działki nr 486/4, 486/5, 486/6, 486/7, 486/8, 486/9, 486/10 obręb Ciemnik gm. Ińsko.