Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dobrzanach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XVII/165/12 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie udzielenia dotacji w 2012 r. na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków


UCHWAŁA NR XVII/165/12

RADY MIEJSKIEJ W DOBRZANACH

z dnia 22 czerwca 2012 r.

w sprawie udzielenia dotacji w 2012 r. na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zbytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 238, poz. 2390, z 2006 r. Nr 50, poz. 362 i Nr 126, poz.875, z 2009 r. 31, poz. 206 i Nr 97, poz. 804 oraz z 2010 r. Nr 75, poz. 474 i Nr 130, poz. 871) oraz § 5 ust. 2 uchwały Nr VII/62/11 Rady Miejskiej w Dobrzanach

z dnia 17 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 89, poz. 1616) Rada Miejska w Dobrzanach uchwala co następuje:

§ 1. Udziela się dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Świętej Anny w Długiem w kwocie 20.000,00 zł na kontynuowanie robót budowlanych, wymiana pokrycia dachowego, przy zabytku - Kościół w miejscowości Lutkowo.

§ 2. Szczegółowe warunki, sposób przekazania, rozliczenia i kontroli przekazanej dotacji określi umowa zawarta przez Gminę z Parafią określoną w § 1.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrzan.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA

Rady Miejskiej

Halina Zalewska

U Z A S A D N I E N I E

Stosownie do § 4 ust. 1 uchwały Nr VII/62/11 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 17 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków w terminie do 31 marca 2012 r. wpłynął jeden wniosek o dotację od Parafii Rzymskokatolickiej pw. Świętej Anny w Długiem na prace przy Kościele w miejscowości Lutkowo,

Wskazany we wniosku obiekt jest zabytkiem.

Dotacja ma być wykorzystane na wykonanie niezbędnych prac remontowych Kościoła w Lutkowie tj. dokończenie wymiany pokrycia dachowego.

Planowane prace mają na celu przywrócenie właściwego stanu technicznego zabytku a także zapewnienie bezpieczeństwa osób z niego korzystających i przebywających w pobliżu.

Środki na udzielenie dotacji znajdują pokrycie w tegorocznym budżecie Gminy.

Mając na uwadze powyższe podjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu jest zasadne.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ilona Nędza 23-07-2012 15:28:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ilona Nędza 23-07-2012
Ostatnia aktualizacja: Ilona Nędza 23-07-2012 15:28:22