Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dobrzanach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XVII/159/12 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2011


Uchwała Nr XVII/159/12

Rady Miejskiej w Dobrzanach

z dnia 22 czerwca 2012 r.

w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2011.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) Rada Miejska w Dobrzanach uchwala, co następuje:

§ 1. Po zapoznaniu się z :

  1. sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2011 r.;

  2. sprawozdaniem finansowym Gminy za 2011 r.;

  3. opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu;

  4. informacją o stanie mienia Gminy;

  5. stanowiskiem Komisji Rewizyjnej;

  6. opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej,

- udziela Burmistrzowi Dobrzan absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2011.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Halina Zalewska

U Z A S A D N I E N I E

Zgodnie z art. 271 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.) Rada Miejska zobowiązana jest do podjęcia uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza w terminie do 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ilona Nędza 23-07-2012 15:14:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ilona Nędza 23-07-2012
Ostatnia aktualizacja: Ilona Nędza 23-07-2012 15:14:28