Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dobrzanach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XVII/157/12 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 22 czerwca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzany na lata 2012- 2025


 

UCHWAŁA Nr XVII/157/12

RADY MIEJSKIEJ W DOBRZANACH

z dnia 22 czerwca 2012 roku

 

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzany na lata 2012- 2025

 

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z 2009 r. z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz.620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz.1578 i Nr 257, poz.1726 oraz z 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, i Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578 oraz z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061 i Nr 197, poz. 1170) Rada Miejska w Dobrzanach uchwala co następuje:

 

§ 1. W uchwale Nr XII/113/11 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzany na lata 2012 - 2025 zmienionej uchwałami Nr IV/129/12 z dnia 9 marca 2012 r. i Nr XV/144/12 z dnia 3 kwietnia 2012 roku wprowadza się następujące zmiany:

 

  1. załącznik Nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Dobrzany na lata 2012 - 2025” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,

  2. załącznik Nr 2 „ Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Dobrzany na lata 2012 - 2025” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

  3. załącznik Nr 3 „ Wykaz przedsięwzięć do WPF realizowanych w latach 2012 - 2014” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrzan.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodnicząca

Rady Miejskiej w Dobrzanach

 

Halina Zalewska

 

 

 

 

U Z A S A D N I E N I E

 

 

Zmiany w Wieloletniej prognozie finansowej dotyczą jej uaktualnienia:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 zal .nr 1 do uchwaly XVII 157 12.pdf (PDF, 10KB) 2012-07-23 15:13:10 423 razy
2 Załacznik nr 2 do uchwały Nr XVII.157.12.docx (DOCX, 19KB) 2012-07-23 15:13:10 442 razy
3 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVII.157.12.xlsx (XLSX, 14KB) 2012-07-23 15:13:10 436 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ilona Nędza 23-07-2012 15:06:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ilona Nędza 23-07-2012
Ostatnia aktualizacja: Ilona Nędza 23-07-2012 15:13:10