Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na demontażu stacji transformatorowej 15/0,4 kV ?Okole Drawskie? nr 3550, budowie słupowej stacji transformatorowej 15,0,4 kV, przebudowie wieżowej stacji transformatorowej 15,04kV?Grabnica? nr 3544,demontażu linii napowietrznej 15 i 0,4 kV, wymianie słupów linii napowietrznej 15 kV, budowie linii kablowych 15 i 0,4 kV, budowie złącz kablowych 15 i 0,4 kV na działkach 453, 456, 459 obręb Kozy gm.Dobrzany: nr 553/2, 553/3, 552/2, 552/3, 551/3, 558/3, obręb Dolice gm.Dobrzany: nr 8/4, 24, 8/12, 21/1, 23, 11, 12/2, 12/3, 13, 14, 7, 10, 486/2, obręb Grabnica gm.Dobrzany: nr 486/4, 486/5, 486/6, 486/7, 486/8, 486/9, 486/10 obręb Ciemnik gm.Ińsko.