Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dobrzanach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XV/141/12


UCHWAŁA Nr XV/141/12

RADY MIEJSKIEJ W DOBRZANACH

z dnia 3 kwietnia 2012 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy Dobrzany na 2012 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) u c h w a l a s i ę c o n a s t ę p u j e:

§ 1. Zmniejsza się plan wydatków własnych budżetu gminy o kwotę 35 000,00

Dział

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

30 000,00

rozdział

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

30 000,00

§

4270

Zakup usług remontowych

30 000,00

Dział

926

Kultura fizyczna

5 000,00

rozdział

92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej

5 000,00

§

2820

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

5 000,00

§ 2. Zwiększa się plan wydatków własnych budżetu gminy o kwotę 35 000,00

Dział

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

30 000,00

rozdział

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

30 000,00

§

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

30 000,00

Dział

926

Kultura fizyczna

5 000,00

rozdział

92695

Pozostała działalność

5 000,00

§

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

5 000,00

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrzan.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca

Rady Miejskiej w Dobrzanach

Halina Zalewska

U Z A S A D N I E N I E

Zmiany w budżecie dotyczą:

Zmniejszenia planu wydatków własnych budżetu gminy o kwotę 35 000 zł

  1. Oświetlenie ulic, placów i dróg - 30 000 zł

( zakup usług remontowych)

  1. Zadania z zakresu kultury fizycznej - 5 000 zł

(dotacja na zadanie upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

na terenie gminy Dobrzany)

Zwiększenia planu wydatków własnych budżetu gminy na zadanie 35 000 zł

  1. Oświetlenie ulic, placów i dróg - 30 000 zł

(wydatki majątkowe jednostek budżetowych _- dobudowa

oświetlenia ulicznego w Szadzku i Ognicy)

  1. Zadania z zakresu kultury fizycznej - 5 000 zł

(zakup materiałów i wyposażenia)

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ilona Nędza 24-04-2012 14:41:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ilona Nędza 21-03-2012
Ostatnia aktualizacja: Ilona Nędza 24-04-2012 14:41:20