Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dobrzanach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XIV/136/12


U C H W A Ł A Nr XIV/ 136/12

Rady Miejskiej w Dobrzanach

z dnia 9 marca 2012 roku

w sprawie użyczenia mienia gminnego.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 9 lit.”a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 , Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055 i Nr 116, poz. 1203 , z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, z 2007r. Nr 173, poz.1218 , z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223 poz. 1458 , z 2009r. Nr 52, poz.420 i Nr 157, poz.1241 oraz z 2010r. Nr 28, poz.142 i 146 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679 i Nr 134, poz. 1777, Nr 149, poz. 887 oraz Nr 217, poz. 1281) oraz art.37 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010r. Nr 102, poz.651, Nr 106, poz.675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz.1043, Nr 197, poz.1307 i Nr 200, poz.1323 oraz z 2011r. Nr 64, poz. 341, Nr 106, poz. 622, Nr 129, poz. 732, Nr 130, poz. 762, Nr 135, poz. 789, Nr 163, poz. 981. Nr 187, poz. 1110 i Nr 224, poz. 1337) R a d a M i e j s k a w D o b r z a n a c h u c h w a l a co następuje :

§1. 1.Wyraża zgodę na oddanie w użyczenie nieruchomości gminnych położonych w mieście Dobrzany przy ul. Parkowej (obręb Nr 3) na rzecz Towarzystwa Przyjaciół Dobrzan „Złoty Szpon” z siedzibą w Dobrzanach przy ul. Strażackiej Nr 3A, oznaczonych jako:

1) część działki Nr 329/3 o pow. 1,0900 ha obejmującą park ( z wyłączeniem terenu zabudowanego budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym o pow. 0,2599 ha),

2) działka Nr 330 o pow. 0,1000 ha zabudowanej budynkiem byłej hydroforni,

3) część działki Nr 314 ( teren między drogą gruntową a działką Nr 329/3),

na okres 10 lat.

2. Mapa wraz ze szkicem przedmiotu dzierżawy stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Dobrzan.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA

RADY MIEJSKIEJ

Halina Zalewska

U z a s a d n i e n i e

do uchwały Nr XIV/136/12 z dnia 9 marca 2012 roku w sprawie użyczenia mienia gminnego.

Wymienione w uchwale nieruchomości są przedmiotem umowy użyczenia zawartego z Towarzystwem Przyjaciół Dobrzan „Złoty Szpon „ z siedzibą w Dobrzanach przy ul. Strażackiej Nr 3A , do dnia 15.06.2013r.

Towarzystwo Przyjaciół Dobrzan „Złoty Szpon”, zwróciło się z prośbą o zawarcie umowy użyczenia na dłuższy okres, z uwagi na podjęcie działań w kierunku pozyskania środków finansowych na zagospodarowanie terenu oraz adaptację budynku po byłej hydroforni na siedzibę Towarzystwa.

Jednym z warunków uzyskania środków pomocowych, jest zagwarantowanie minimum 5-cio letniego okresu trwałości projektu .

Nowelizacja przepisu art.18 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym wymaga uzyskania zgody Rady Miejskiej do zawarcia umowy na okres dłuższy niż 3 lata.

W tej sytuacji podjęcie uchwały staje się zasadne.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 zal_do_uchwaly_nr_XIV_136_12.pdf (PDF, 48KB) 2012-04-11 13:58:45 420 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ilona Nędza 11-04-2012 13:58:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ilona Nędza 21-03-2012
Ostatnia aktualizacja: Ilona Nędza 11-04-2012 13:58:45