Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dobrzanach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XIV/129/12


UCHWAŁA Nr XIV/129/12

RADY MIEJSKIEJ W DOBRZANACH

z dnia 9 marca 2012 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzany na lata 2012- 2025

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z 2009 r. oraz z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz.620, Nr 123, poz.835, Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz.1578 i Nr 257, poz.1726) w związku z art. 121 ust.8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, i Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578 oraz z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061 i Nr 197, poz. 1170) Rada Miejska w Dobrzanach uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XII/113/11 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzany na lata 2012 - 2025 wprowadza się następujące zmiany:

  1. załącznik Nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Dobrzany na lata 2012 - 2025” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,

  2. załącznik Nr 2 „ Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Dobrzany na lata 2012 - 2025” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,

  3. załącznik Nr 3 otrzymuje tytuł „ Wykaz przedsięwzięć do WPF realizowanych w latach 2012 - 2014” oraz brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrzan.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca

Rady Miejskiej w Dobrzanach

Halina Zalewska

U Z A S A D N I E N I E

Zmiany w Wieloletniej prognozie finansowej dotyczą;

  1. zmian w dochodach oraz wydatkach budżetu gminy.

  1. zmian w przychodach z tytułu kredytów i pożyczek w związku ze zmianą wartości zadań inwestycyjnych realizowanych w 2012 roku.

  1. zmian w przychodach z tytułu kredytów i pożyczek w związku ze zmianą wartości zadań inwestycyjnych realizowanych w 2012 roku.

2) ustalenie planowanego deficytu budżetu.

Zmiany w załączniku Wykaz przedsięwzięć dotyczą uaktualnienia zadań:

  1. „Budowa świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem, budowa placu zabaw oraz zagospodarowanie terenu przy świetlicy wraz z budową altany i parkingu w miejscowości Kozy”

  2. „Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Kępnie”

Wprowadzono zadanie pn.”Przebudowa targowiska - Mój rynek ul. Staszica w Dobrzanach”

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 ZaA_A_cznik_Nr_3_do_uchwaA_y_Nr__XIV_129_z_9_marca_2012.xlsx (XLSX, 14KB) 2012-04-05 14:47:18 393 razy
2 ZaA_A_cznik_Nr_2_do_uchwaA_y_XIV_129_11_z__9_marca_2012.docx (DOCX, 18KB) 2012-04-05 14:47:18 375 razy
3 Zalacznik_nr_1_do_uchwaly_XIV_129_12.pdf (PDF, 10KB) 2012-04-05 14:47:18 383 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ilona Nędza 05-04-2012 14:47:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ilona Nędza 21-03-2012
Ostatnia aktualizacja: Ilona Nędza 05-04-2012 14:47:18