2012

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Zawiadomienie o postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa Budowa warsztatu samochodowego, w którym będą świadczone usługi z zakresu wymiany oleju, klocków hamulcowych, filtrów oraz drobnych napraw elektromechanicznych na działce ozn,. nr geod.149, położonej w obrębie nr 2 miasta Dobrzany, przy ul.Ogrodowej 2012-11-20 08:49:32
raport dla planowanego przedsięwzięcia pn.Budowa warsztatu samochodowego, w którym będą świadczone usługi z zakresu wymiany oleju, klocków hamulcowych, filtrów oraz drobnych napraw elektromechanicznych na działce ozn,. nr geod.149, położonej w obrębie nr 2 miasta Dobrzany, przy ul.Ogrodowej 2012-11-20 08:44:51
obwieszczenie o wydaniu dec. umarzajacej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przystosowaniu istniejącej zabudowy do celów produkcji typu stolarnia (mechaniczny przerób drewna oraz klejenie na bazie dostępnych klejów dopuszczonych do powszechnego użytku) na działkach oznaczonych nr geodezyjnymi 51 i 52 położonych w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Dobrzany pn. ?Rozbudowa, nadbudowa, modernizacja istniejącego budynku magazynowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku na funkcję produkcyjno-magazynową. Wybudowanie wiaty przyległej do budynku produkcyjnego, uruchomienie istniejącej suszarni drewna, zlokalizowanych na działkach oznaczonych nr geodezyjnymi 51 i 52 położonych w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Dobrzany, przy ulicy Spółdzielczej?. 2012-09-25 10:27:08
obwieszczenie o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania dec.śr. 2012-09-17 14:51:39
obwieszczenie o wydaniu postanowienia o obowiązku sporządzenia rapotu dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie wrsztatu samochodowego na działce ozn. nr geod.149 położonej w obrębie nr 2 miasta Dobrzany przy ul.Ogrodowej 2012-09-12 11:33:26
obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia-Budowa warsztatu samochodowego, w którym będą świadczone usługi z zakresu wymiany oleju, klocków hamulcowych, filtrów oraz drobnych napraw elektromechanicznych na działce ozn,. nr geod.149, położonej w obrębie nr 2 miasta Dobrzany, przy ul.Ogrodowej 2012-08-22 13:17:18
obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla projektowanego przedsięwzięcia polegającego na przystosowaniu istniejącej zabudowy do celów produkcji typu stolarnia (mechaniczny przerób drewna oraz klejenie na bazie dostępnych klejów dopuszczonych do powszechnego użytku) na działkach oznaczonych nr geodezyjnymi 51 i 52 położonych w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Dobrzany pn. Rozbudowa, nadbudowa, modernizacja istniejącego budynku magazynowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku na funkcję produkcyjno-magazynową. Wybudowanie wiaty przyległej do budynku produkcyjnego, uruchomienie istniejącej suszarni drewna, zlokalizowanych na działkach oznaczonych nr geodezyjnymi 51 i 52 położonych w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Dobrzany, przy ulicy Spółdzielczej. 2012-06-21 14:50:46
obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn.Budowa innowacyjnej linii klejenia obrzeży meblowych z oklein naturalnych na bazie kleju wodnego PV AC, w hali głównej oklein zlokalizowanej na działkach oznaczonych nr geodezyjnymi 95/1,99/2,102 położonych w obrębie ewidencyjnym nr 1 miasta Dobrzany 2012-06-15 11:30:37
obwieszczenie o wydaniu postanowienia o braku przeprowadzenia oceny odziaływania na środowisko 2012-06-06 14:58:10
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie innowacyjnej linii klejenia obrzeży meblowych z oklein naturalnych w hali głównej oklein zlokalizowanej na działkach ozn. nr geod.95/1,99/2,102 połozonych w obrębie nr 1 miasta Dobrzany 2012-04-18 12:15:08