Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dobrzanach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XII/114/11

 

Publikacja:Dz.Urz.Woj.Zach-Pom. 2012.126

UCHWAŁA NR XII/114/11

RADY MIEJSKIEJ W DOBRZANACH

z dnia 28 grudnia 2011 roku

 

zmieniająca uchwałę Nr XXIII/175/05 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.

 

Na podstawie art. 28 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa

(Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, Nr 85, poz. 727, Nr 86, poz. 732, Nr 143, poz. 1199; z 2006 r. Nr 66, poz. 470, Nr 104, poz. 708, Nr 217, poz. 1590, Nr 225, poz. 1635; z 2007 r. Nr 105, poz. 721, Nr 112, poz. 769, Nr 120, poz. 818, Nr 192, poz.1378; z 2008 r. Nr 118, poz. 745, Nr 141, poz. 888, Nr 180, poz. 1109, Nr 209, poz. 1316, 1318 i 1320; z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 44, poz. 362, Nr 57 poz. 466, Nr 180, poz. 1109, Nr 166, poz. 1317, Nr 168, poz. 1323, Nr 213, poz. 1652, Nr 216, poz. 1676; oraz z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 57, poz. 355, Nr 127, poz. 858, Nr 182, poz. 1228 i Nr 197, poz. 1306; z 2011 r. Nr 34, poz.173, Nr 106, poz. 622, Nr 134, poz. 781, Nr 171, poz. 1016 i Nr 199, poz. 1175 ), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825; z 2007 r. Nr 109, poz. 747; z 2008 r. Nr 116, poz. 730, Nr 237, poz. 1655; z 2009 r. Nr 56, poz. 458; oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620 i Nr 226, poz. 1475), art. 6 ust.12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461 i Nr 226, poz. 1475; z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654 i Nr 171, poz. 1016), oraz art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682, Nr 216, poz. 1826, z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 179, poz. 1484; z 2006 r. Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825; z 2008 r. Nr 116, poz. 730; z 2009 r. Nr 56, poz. 458; oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620 i Nr 226, poz. 1475) Rada Miejska w Dobrzanach u c h w a l a co następuje :

 

§ 1. W uchwale Nr XXIII/175/05 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 28 kwietnia 2005 r.

w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości

wynagrodzenia za inkaso, zmienionej uchwałą Nr XXVI/212/05 z dnia 28 września

2005r., uchwałą Nr IV/22/2007 z dnia 01 marca 2007 r., uchwałą Nr XXII/213/2009

z dnia 13 lutego 2009 r., uchwałą Nr XXIX/294/2009 z dnia 13 listopada 2009 r.

i uchwałą Nr IV/24/2011 z dnia 1 marca 2011 r. w § 1 ust 2 :

1) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„ 2) dla obszaru sołectwa Błotno - Monikę Tadajewską”

2) pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) dla obszaru sołectwa Kozy - Agnieszkę Motyl”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrzan.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku

Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

PRZEWODNICZĄCA

RADY MIEJSKIEJ

 

Halina Zalewska

U Z A S A D N I E N I E

 

 

 

W § 1 ust. 2 Uchwały Nr XXIII/175/05 z dnia 28 kwietnia 2005 r.

w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso, zmienionej uchwałą Nr XXVI/212/05 z dnia 28 września 2005r., uchwałą Nr IV/22/2007 z dnia 01 marca 2007 r., uchwałą Nr XXII/213/2009 z dnia 13 lutego 2009 r., uchwałą Nr XXIX/294/2009 z dnia 13 listopada 2009 r. i uchwałą Nr IV/24/2011 z dnia 1 marca 2011 r. w § 1 ust 2 : wyznaczono dla obszaru sołectwa Błotno inkasenta Wiolettę Augustyn, Kozy inkasenta Barbarę Pilkiewicz, w związku z rezygnacją pełnienia funkcji sołtysa i inkasenta przez w/w. Burmistrz Dobrzan zarządził wybory sołtysa w sołectwach Błotno i Kozy. W wyniku przeprowadzonych wyborów, nowo wybranymi sołtysami zostali, w sołectwach: - Błotno Monika Tadajewska, Kozy Agnieszka Motyl.

Wobec powyższego, należało przystąpić do zmiany podjętych wcześniej uchwał Rady Miejskiej w Dobrzanach.

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ilona Nędza 15-02-2012 12:34:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ilona Nędza 15-02-2012
Ostatnia aktualizacja: Damian Szmit 19-11-2012 22:29:06