Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dobrzanach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XII/111/11


UCHWAŁA Nr XII/111/11

RADY MIEJSKIEJ W DOBRZANACH

z dnia 28 grudnia 2011 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzany na lata 2011 - 2025

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z 2009 r. oraz z 2010 r. Nr 28 poz.146, Nr 96 poz.620, Nr 123 poz.835, Nr 152 poz.1020, Nr 238, poz.1578 i Nr 257 poz.1726) w związku z art. 121 ust.8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241, i Nr 219 poz. 1706 oraz z 2010 r. Nr 96 poz. 620, Nr 108 poz. 685, Nr 152 poz. 1020, Nr 161 poz. 1078, Nr 226 poz. 1475, Nr 238 poz. 1578) Rada Miejska w Dobrzanach uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/13/11 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 25 stycznia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzany na lata 2011 - 2025 zmienionej uchwałami Nr VI/51/11 z dnia 24 maja 2011 r., Nr IX/82/11 z dnia 27 września 2011r., oraz Nr XI/104/11 z dnia 29 listopada 2011 r. wprowadza się następujące zmiany:

  1. załącznik Nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Dobrzany na lata 2011 - 2025” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,

  2. załącznik Nr 2 „ Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Dobrzany na lata 2011 - 2025” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,

  3. załącznik Nr 3 otrzymuje tytuł „ Wykaz przedsięwzięć do WPF realizowanych w latach 2011 - 2015” oraz brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrzan.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca

Rady Miejskiej w Dobrzanach

Halina Zalewska

U Z A S A D N I E N I E

Zmiany w Wieloletniej prognozie finansowej dotyczą;

  1. zmniejszenia przychodów z tytułu kredytów - 9 028 zł.

  1. zmniejszenia deficytu w 2011 roku o kwotę - 9 028 zł.

Zmiany w załączniku Wykaz przedsięwzięć dotyczą zwiększenia wartości zadań:

  1. Adaptacja budynku gospodarczego na remizę OSP w Białej - 4 500 zł,

  2. Budowa placu zabaw w miejscowości Dolice - 5 000 zł.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Zalacznik__Nrr_2__do_uchwaly_Nr_XII_111_11_z_28_grudnia_2011.docx (DOCX, 20KB) 2012-02-15 12:30:54 411 razy
2 Zalacznik_Nr_1_do_uchwaly_Nr_XII_111_11__z_28_grudnia_2011.xlsx (XLSX, 22KB) 2012-02-15 12:30:54 417 razy
3 Zalacznik_Nr_3__Uchwaly_Nr_XII_111_11_z__28_grudnia_2011.xlsx (XLSX, 16KB) 2012-02-15 12:30:54 404 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ilona Nędza 15-02-2012 12:30:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ilona Nędza 10-01-2012
Ostatnia aktualizacja: Ilona Nędza 15-02-2012 12:30:54