Ogłoszenie konkursu na realizację zadań publicznych Gminy Dobrzany w 2012 roku z zakresu kultury fizycznej i sportu - upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy DObrzany na bazie obiektów sportowych w miejscowościach Dobrzany, Szadzko, Bytowo.