Ogłoszenie konkursu na realizację zadań publicznych Gminy Dobrzany w 2012 roku, w formie wsparcia, z zakresu pomocy społecznej prowadzenie zajęć profilaktyczno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z rodzin, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej w Świetlicy Środowiskowej w Dobrzanach i w świetlicach wiejskich.