Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dobrzanach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XI/104/11


 

 

UCHWAŁA Nr XI/104/11

RADY MIEJSKIEJ W DOBRZANACH

z dnia 29 listopada 2011 roku

 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzany na lata 2011 - 2025

 

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z 2009 r. oraz z 2010 r. Nr 28 poz.146, Nr 96 poz.620, Nr 123 poz.835, Nr 152 poz.1020, Nr 238, poz.1578 i Nr 257 poz.1726) w związku z art. 121 ust.8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241, i Nr 219 poz. 1706 oraz z 2010 r. Nr 96 poz. 620, Nr 108 poz. 685, Nr 152 poz. 1020, Nr 161 poz. 1078, Nr 226 poz. 1475, Nr 238 poz. 1578) Rada Miejska w Dobrzanach uchwala co następuje:

 

§ 1. W uchwale Nr III/13/11 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 25 stycznia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzany na lata 2011 - 2025 zmienionej uchwałami Nr VI/51/11 z dnia 24 maja 2011 roku oraz Nr IX/82/11 z dnia 27 września 2011 roku wprowadza się następujące zmiany:

 

 1. załącznik Nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Dobrzany na lata 2011 - 2025” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,

 2. załącznik Nr 2 „ Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Dobrzany na lata 2011 - 2025” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,

 3. załącznik Nr 3 otrzymuje tytuł „ Wykaz przedsięwzięć do WPF realizowanych w latach 2011 - 2015” oraz brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrzan.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodnicząca

Rady Miejskiej w Dobrzanach

 

Halina Zalewska

 

 

 

 

U Z A S A D N I E N I E

 

 

 

Zmiany w Wieloletniej prognozie finansowej dotyczą;

 

 1. zmniejszenia przychodów oraz rozchodów z tytułu kredytów i pożyczek w związku ze zmniejszeniem zadań inwestycyjnych realizowanych w 2011 roku.

 

 

 1. zmniejszenia deficytu w 2011 roku o kwotę 2 169 278 zł.

 

Zmiany w załączniku Wykaz przedsięwzięć dotyczą zmniejszenia realizacji zadań:

 

 1. budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul, Szkolnej w Dobrzanach,

 2. budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Szadzku i Odargowie,

 3. adaptacja magazynu zbożowego na Polsko - Niemieckie Centrum Kultury Edukacji i Turystyki w Dobrzanach.

 

Przesunięto realizację zadań na lata 2012 - 2015:

 

 1. budowa placu zabaw w Ognicy,

 2. budowa świetlicy w Kozach wraz z zagospodarowaniem terenu,

 3. rozbudowa świetlicy w Kępnie o zaplecze sanitarno socjalne,

 4. termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Publicznych w Dobrzanach.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Zalacznik_nr_3_do_uchwaly_________nr_XI_104_11.xlsx (XLSX, 17KB) 2011-12-06 07:23:40 390 razy
2 Zalacznik__nr_1_do_uchwaly_________nr_XI_104_11.xlsx (XLSX, 22KB) 2011-12-06 07:23:40 384 razy
3 Zalacznik_nr_2__do_uchwaly_________nr_XI_104_11.docx (DOCX, 20KB) 2011-12-06 07:23:40 402 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ilona Nędza 06-12-2011 07:23:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ilona Nędza 23-08-2011
Ostatnia aktualizacja: Ilona Nędza 06-12-2011 08:56:46