Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dobrzanach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr X/93/11


UCHWAŁA NR X / 93 / 11

RADY MIEJSKIEJ W DOBRZANACH

z dnia 4 listopada 2011 roku

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

Na podstawie art. 6 ust.13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz.613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475; z 2011r. Nr 102, poz.584, Nr 112 poz.654 i Nr 171, poz. 1016 ), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym ( Dz. U. z 2006r. Nr 136, poz.969, Nr 191, poz.1412, Nr 245, poz.1775, Nr 249, poz.1825; z 2007r. Nr 109, poz. 747; z 2008r. Nr 116, poz.730, Nr 237, poz.1655; z 2009r. Nr 56, poz.458; z 2010r. Nr 96, poz.620 i Nr 226 poz.1475) i art. 6 ust.9 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym ( Dz. U. Nr 200, poz.1682, Nr 216, poz.1826; z 2005r. Nr 143, poz.1199, Nr 164, poz.1365, Nr 179, poz.1484; z 2006r. Nr 245, poz.1775, Nr 249, poz. 1825; z 2008r. Nr 116, poz.730; z 2009r. Nr 56, poz.458; oraz z 2010r. Nr 96, poz. 620 i Nr 226, poz. 1475) - Rada Miejska w Dobrzanach uchwala, co następuje:

§ 1 Określa się wzór informacji i deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego:

    1. RLN -1 informacja w sprawie podatku rolnego, od nieruchomości i leśnego stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

    2. DN - 1 deklaracja na podatek od nieruchomości stanowiąca załącznik nr 2 do niniejszej uchwały

    3. DR - 1 deklaracja na podatek rolny stanowiąca załącznik nr 3 do niniejszej uchwały

    4. DL - 1 deklaracja na podatek leśny stanowiąca załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrzan.

§ 3 Traci moc uchwała Nr XXVIII/235/05 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych (ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego Nr 42, poz. 743)

§ 4 Uchwała podlega opublikowaniu w dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego

§ 5 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 roku

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Halina Zalewska

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 zalaczniki.doc (DOC, 40KB) 2011-11-09 12:48:28 430 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ilona Nędza 09-11-2011 12:48:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ilona Nędza 23-08-2011
Ostatnia aktualizacja: Ilona Nędza 09-11-2011 12:58:09