Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dobrzanach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr X/92/11


U C H W A Ł A Nr X / 92 / 11

RADY MIEJSKIEJ w DOBRZANACH

z dnia 4 listopada 2011 roku

w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta ustalonej dla celów wymiaru podatku

rolnego.

Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym

( Dz. U. z 2006r. Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz.1775 i Nr 249, poz. 1825; z 2007r. Nr 109, poz. 747; z 2008r. Nr 116, poz. 730 i Nr 237, poz. 1655; z 2009r. Nr 56, poz. 458 oraz z 2010r. Nr 96, poz. 620 i Nr 226, poz. 1475 ) - Rada Miejska w Dobrzanach u c h w a l a co następuje:

§ 1. Średnią cenę skupu żyta określoną w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2011 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 r. ( M. P. Nr 95, poz. 969 ) - obniża się z kwoty 74,18 zł za 1q do kwoty 35,00 zł za 1q dla celów ustalenia wysokości podatku rolnego na obszarze gminy Dobrzany.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrzan.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XLII/394/10 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta ustalonej dla celów wymiaru podatku rolnego ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 8 grudnia 2010 roku Nr 126, poz. 2470).

§ 4. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa

Zachodniopomorskiego oraz wywieszeniu poprzez rozplakatowanie w miejscach publicznych.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2012 roku.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Halina Zalewska

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ilona Nędza 09-11-2011 12:48:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ilona Nędza 23-08-2011
Ostatnia aktualizacja: Ilona Nędza 09-11-2011 12:48:00