Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dobrzanach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr X/90/11


UCHWAŁA Nr X/90/11

RADY MIEJSKIEJ W DOBRZANACH

z dnia 4 listopada 2011 r.

w sprawie zmian budżetu gminy Dobrzany na 2011 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późniejszym zmianami) oraz art. 50 a ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz.526 z późniejszymi zmianami) u c h w a l a s i ę c o n a s t ę p u j e:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów własnych budżetu Gminy o kwotę 12 000,00

Dział

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

12 000,00

rozdział

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

12 000,00

§

6297

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

12 000,00

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków własnych budżetu gminy o kwotę 5 000,00 zł

Dział

801

Oświata i wychowanie

5 000,00

rozdział

80113

Dowożenie uczniów do szkół

5 000,00

§

4300

Zakup usług pozostałych

5 000,00

§ 3. Zwiększa się plan wydatków własnych budżetu gminy o kwotę 17 000,00

Dział

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

5 000,00

rozdział

75412

Ochotnicze straże pożarne

5 000,00

§

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

5 000,00

Dział

757

Obsługa długu publicznego

12 000,00

rozdział

75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

12 000,00

§

8110

Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek

12 000,00

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrzan.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca

Rady Miejskiej w Dobrzanach

Halina Zalewska

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ilona Nędza 09-11-2011 12:47:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ilona Nędza 23-08-2011
Ostatnia aktualizacja: Ilona Nędza 09-11-2011 12:47:01