Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dobrzanach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr IX/87/11


Uchwała Nr IX/87/11

Rady Miejskiej w Dobrzanach

z dnia 27 września 2011 roku

w sprawie: przystąpienia do opracowania zmian do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrzany dla części terenu obrębu nr 1 miasta Dobrzany.

Na podstawie art.9 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225,poz.1635, z 2007 r. Nr 127, poz.880, z 2008 r. Nr 199, poz.1227, Nr 201, poz.1237, Nr 220, poz.1413, z 2010 r. Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871, Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043 oraz z 2011 r. Nr 32, poz. 159) Rada Miejska w Dobrzanach uchwala co następuje:

§ 1.Przystępuje do sporządzenia zmian do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrzany uchwalonego uchwałą Nr XXV/220/02 z dnia 7 października 2002 roku Rady Miejskiej w Dobrzanach dla części terenu obrębu nr 1 miasta Dobrzany, oznaczonego na mapie stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.Przedmiotem zmian studium jest zagospodarowanie terenu na funkcję przemysłowo-usługowo-handlową.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrzan.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca

Rady Miejskiej w Dobrzanach

Halina Zalewska

Uzasadnienie do uchwały Nr IX/87/11

Rady Miejskiej w Dobrzanach

z dnia 27 września 2011 r.

Zgodnie z przeprowadzoną analizą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrzany w obrębie miasta zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80 ,poz.717 z późniejszymi zmianami) wynika ,że obszar proponowany do zmiany funkcji jest nie zgodny z zapisami studium.

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, przedmiotowy teren objęty jest zapisem ,obszary wielofunkcyjnego rozwoju miasta i obszary o preferowanej funkcji rolniczej .

Wykonanie zmian do studium jest konieczne z uwagi na planowane przystąpienie do opracowania miejscowego planu zagospodarowania dla część terenów obrębu nr 1 miasta Dobrzany ,pod funkcję przemysłowo-usługowo-produkcyjną , ujmując tereny już zagospodarowane. Planuje się objąć około 21 ha obszaru .

Zapis studium winien być zgodny z zapisami planu miejscowego.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 zal_do_uchwaly_nr_87.pdf (PDF, 44KB) 2011-09-30 11:24:35 493 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ilona Nędza 30-09-2011 11:24:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ilona Nędza 23-08-2011
Ostatnia aktualizacja: Ilona Nędza 30-09-2011 11:24:35