Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dobrzanach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr IX/82/11


UCHWAŁA Nr IX/82/11

RADY MIEJSKIEJ W DOBRZANACH

z dnia 27 września 2011 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzany na lata 2011 - 2020

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z 2009 r. oraz z 2010 r. Nr 28 poz.146, Nr 96 poz.620, Nr 123 poz.835, Nr 152 poz.1020, Nr 238, poz.1578 i Nr 257 poz.1726) w związku z art. 121 ust.8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241, i Nr 219 poz. 706 oraz z 2010 r. Nr 96 poz. 620, Nr 108 poz. 685, Nr 152 poz. 1020, Nr 161 poz. 1078, Nr 226 poz. 1475, Nr 238 poz. 1578) Rada Miejska w Dobrzanach uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/13/11 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 25 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzany na lata 2011 - 2020 zmienionej uchwałą Nr VI/51/11 z dnia 24 maja 2011 roku wprowadza się następujące zmiany:

 1. tytuł uchwały otrzymuje brzmienie:

„ w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzany na lata 2011 - 2025 "

 1. załącznik Nr 1 otrzymuje tytuł „Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Dobrzany na lata 2011 - 2025” oraz brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,

 2. załącznik Nr 2 otrzymuje tytuł „ Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Dobrzany na lata 2011 - 2025” oraz brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,

 3. załącznik Nr 3 „ Wykaz przedsięwzięć do WPF realizowanych w latach 2011 - 2014” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchyla się uchwałę Nr VIII/70/11 z dnia 26 sierpnia 2011 roku zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzany na lata 2011 - 2025.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrzan.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca

Rady Miejskiej w Dobrzanach

Halina Zalewska

U Z A S A D N I E N I E

Zmiany w Wieloletniej prognozie finansowej dotyczą;

 1. zmniejszenia przychodów z tytułu kredytów i pożyczek w związku ze zmniejszeniem zadań inwestycyjnych realizowanych w 2011 roku.

 1. zmniejszenia deficytu w 2011 roku o kwotę 1 431 204 zł.

Zmiany w załączniku Wykaz przedsięwzięć dotyczą zmniejszenia realizacji zadań:

 1. Znakowanie i remont szklaku rowerowego wstęgą leśną w Gminie Dobrzany,

 2. Przywrócenie walorów turystycznych i rekreacyjnych jeziora Szadzko w gminie Dobrzany do stanu z przed okresu silnego antropogenicznego zanieczyszczenia,

 3. Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Bytowo i Krzemień,

 4. Wodociąg Sierakowo II etap,

 5. Budowa świetlicy w Lutkowie wraz z zagospodarowaniem placu zabaw,

 6. Przebudowa i remont świetlicy w Mosinie,

 7. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Dobrzanach - realizację przesunięto na lata 2013 - 2014.

W przedsięwzięciach wprowadzone zostało nowe zadanie pn. „Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Publicznych w Dobrzanach”

Wieloletnia Prognoza Finansowa została zmieniona na lata 2011 - 2025.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Zalacznik_nr_1_do_uchwaly_IX_82_11.xlsx (XLSX, 22KB) 2011-09-30 11:21:07 370 razy
2 Zalacznik_nr_2__do_Uchwaly_Nr_IX_82_11.docx (DOCX, 20KB) 2011-09-30 11:21:07 380 razy
3 Zalacznik_Nr_3__do_Uchwaly_NrIX_82_11.xlsx (XLSX, 16KB) 2011-09-30 11:21:07 370 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ilona Nędza 30-09-2011 11:21:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ilona Nędza 23-08-2011
Ostatnia aktualizacja: Ilona Nędza 30-09-2011 11:21:07