Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dobrzanach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr VIII/74/11


U C H W A Ł A Nr VIII/74/11

Rady Miejskiej w Dobrzanach

z dnia 26 sierpnia 2011 roku

w sprawie nadania nazwy ulicy.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r: Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 , z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 4250, i Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, i Nr 134, poz. 1777) Rada Miejska w Dobrzanach u c h w a l a c o n a s t ę p u j e:

§ 1. 1. Nadaje się nazwy ulicom na terenie miasta Dobrzany w obrębie Nr 3:

  1. ulica Robotnicza - dla terenu obejmującego część działki geodezyjnej Nr 8/45 (wzdłuż działek geodezyjnych nr: 433/16, 433/15, 433/14,433/13,

433/12, 433/11, 433/10, 433/9, 433/8, 433/7, 8/10, 8/12, 8/14, 8/16), jako przedłużenie istniejącej ulicy Robotniczej oznaczonej działką Nr 12/3,

  1. ulica Orzechowa - dla terenu obejmującego działki: Nr 22/7, część działki Nr 8/45 (wzdłuż działek geodezyjnych nr : 8/34, 8/35, 8/36,

  2. ulica Brzozowa - dla terenu obejmującego część z działki Nr 8/45

(wzdłuż działek geodezyjnych nr : 8/31, 8/32, 8/33, 8/34, 8/35, 8/18, 8/17, 8/11, 8/10),

  1. ulica Lipowa -dla terenu obejmującego część działki Nr 8/45

(wzdłuż działek geodezyjnych nr: 8/11, 8/13, 8/15, 8/16, 8/43, 433/6, 8/30, 8/29, 8/28, 8/27, 8/26, 8/25, 8/24, 8/21, 8/19, 8/17.

5) ulica Działkowa -dla terenu obejmującego działkę Nr 433/1.

2. Przebieg ulic , o których mowa w ust.1 określa załącznik graficzny do

uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrzan.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA

RADY MIEJSKIEJ

Halina Zalewska

U z a s a d n i e n i e

Do uchwały Nr VIII/74/11Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy.

Nowo wydzielone geodezyjnie działki pod zabudowę mieszkaniową wraz z ulicami, położone w obrębie Nr 3 miasta Dobrzany , nie posiadają nadanych nazw .

Powyższy obowiązek nakłada na gminę ustawa o samorządzie gminnym , wobec powyższego podjęcie uchwały staje się zasadne.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ilona Nędza 08-09-2011 09:55:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ilona Nędza 23-08-2011
Ostatnia aktualizacja: Ilona Nędza 08-09-2011 09:55:04