Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dobrzanach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr VII/61/11


UCHWAŁA Nr VII/61/11

Rady Miejskiej w Dobrzanach

z dnia 17 czerwca 2011 roku

zmieniająca uchwałę Nr XXXVIII/364/10 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Dobrzany oraz określenia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze.

Na podstawie art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 ze zmianami) Rada Miejska w Dobrzanach uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVIII/364/10 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Dobrzany oraz określenia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze po

§ 2 dodaje się § 2a w brzmieniu:

„§ 2a. 1. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej winna zawierać w szczególności informację o wyniku budżetu, wielkości zadłużenia, kształtowaniu się relacji łącznej kwoty spłaty kredytów, pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych do dochodów ogółem.

2. Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć, określonych w załączniku do wieloletniej prognozy finansowej”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrzan.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca

Rady Miejskiej w Dobrzanach

Halina Zalewska

U Z A S A D N I E N I E

W uchwale Nr XXXVIII/364/10 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Dobrzany oraz określenia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze nie określono informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o realizacji przedsięwzięć. W związku z tym, że Wieloletnia Prognoza Finansowa uchwalona została wraz z budżetem na 2011 r. należy sporządzić informację z wykonania budżetu za I półrocze wraz z informacją o WPF oraz o przedsięwzięciach.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wiesława Zabłocka 20-06-2011 14:27:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Wiesława Zabłocka 16-06-2011
Ostatnia aktualizacja: Wiesława Zabłocka 20-06-2011 14:27:45