Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dobrzanach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr VI/51/11


 

UCHWAŁA Nr VI/51/11

Rady Miejskiej w Dobrzanach

z dnia 24 maja 2011 r.

 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzany na lata 2011 - 2020

 

 

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z 2009 r. oraz z 2010 r. Nr 28 poz.146, Nr 96 poz.620, Nr 123 poz.835, Nr 152 poz.1020, Nr 238, poz.1578 i Nr 257 poz.1726) w związku z art. 121 ust.8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241, i Nr 219 poz. 706 oraz z 2010 r. Nr 96 poz. 620, Nr 108 poz. 685, Nr 152 poz. 1020, Nr 161 poz. 1078, Nr 226 poz. 1475, Nr 238 poz. 1578) Rada Miejska w Dobrzanach uchwala co następuje:

 

§ 1. W uchwale Nr III/13/11 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 25 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzany na rok 2011 wprowadza się następujące zmiany:

 

  1. załącznik Nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Dobrzany na lata 2011 - 2020” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,

  2. załącznik Nr 2 „ Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Dobrzany na lata 2011 - 2020” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,

  3. załącznik Nr 3 „ Wykaz przedsięwzięć do WPF realizowanych w latach 2011 - 2014” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrzan.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodnicząca

Rady Miejskiej w Dobrzanach

 

Halina Zalewska

 

 

 

 

U Z A S A D N I E N I E

 

 

 

Zmiany w Wieloletniej prognozie finansowej dotyczą;

  1. zmniejszenia przychodów z tytułu pożyczek w związku ze zmniejszeniem wartości zadania po przetargu pn.”Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej i grawitacyjnej w miejscowości Szadzko i Odargowo w gminie Dobrzany” na kwotę 828 585 zł,

  2. zwiększenia kredytów w związku z udzieleniem pomocy finansowej dla Powiatu Stargardzkiego na realizacje zadania „Budowa chodnika i zjazdów do posesji w miejscowości Krzemień etap II” - 172 500 zł,

 

  1. zmniejszenia deficytu w 2011 roku o kwotę 656 085 zł.

 

Zmiany w załączniku Wykaz przedsięwzięć dotyczą:

  1. wprowadzenia zadania budowa studni głębinowej wraz z instalacją wody na stadionie w Dobrzanach” - 6 000 zł,

  2. zwiększenia środków własnych na zadanie „Adaptacja budynku gospodarczego na remizę OSP w Białej” - 1 200 zł,

  1. zmniejszenie wartości zadania po przetargu pn.” Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej i grawitacyjnej w miejscowości Szadzko i Odargowo w gminie Dobrzany” w kwocie - 828 585 zł,

  2. zmniejszenie środków własnych na zadanie pn.”Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Szkolnej w Dobrzanach”. - 5 200 zł.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 zalacznik_Nr_3__nr_VI_51_2011.pdf (PDF, 91KB) 2011-06-08 09:45:19 393 razy
2 Zalacznik_nr_2_do_uchwaly_nr_VI.51.11.docx (DOCX, 18KB) 2011-06-08 09:45:19 393 razy
3 zalacznik_Nr_1_nr_VI_51_2011.pdf (PDF, 94KB) 2011-06-08 09:45:19 377 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wiesława Zabłocka 08-06-2011 09:45:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Wiesława Zabłocka 23-05-2011
Ostatnia aktualizacja: Damian Szmit 23-08-2011 05:57:02