Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dobrzanach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr VI/50/11


UCHWAŁA Nr VI/50/11

RADY MIEJSKIEJ W DOBRZANACH

z dnia 24 maja 2011 r.

zmieniająca uchwałę Nr III/12/11 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia

25 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dobrzany na 2011 rok.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 212 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zmianami ) u c h w a l a s i ę c o n a s t ę p u j e:

§ 1. W Uchwale Nr III/12/11 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 25 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dobrzany na 2011 rok zmienionej uchwałami Nr IV/32/11 z dnia 01 marca 2011 r i

Nr V/39/11 z dnia 07 kwietnia 2011 r :

  1. załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,

  2. dodaje się załącznik Nr 10 „ Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Dobrzany na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego przekazane w 2011 r.” w brzmieniu jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrzan.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca

Rady Miejskiej w Dobrzanach

Halina Zalewska

U Z A S A D N I E N I E

Zmiana załącznika „Przychody i rozchody budżetu Gminy Dobrzany w 2011 r. dotyczy uaktualnienia w związku ze zmniejszeniem wartości po przetargu zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej i grawitacyjnej w miejscowości Szadzko i Odargowo w gminie Dobrzany.”

Wprowadzenie załącznika Nr 10 „Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Dobrzany na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2011 r.” związana jest z udzieleniem pomocy finansowej Powiatowi Stargardzkiemu na realizację zadania „Budowa chodnika i zjazdów do posesji w miejscowości Krzemień etap II.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 zaA_acznik_nr1_do_uchwaA_y_nr_VI.50.11.xlsx (XLSX, 79KB) 2011-06-08 09:42:08 383 razy
2 ZaA_A_cznik_nr_2_do_uchwaA_y_nr_VI.50.11.xlsx (XLSX, 13KB) 2011-06-08 09:42:08 398 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wiesława Zabłocka 08-06-2011 09:42:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Wiesława Zabłocka 23-05-2011
Ostatnia aktualizacja: Wiesława Zabłocka 08-06-2011 09:42:08