Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dobrzanach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr V/40/11


UCHWAŁA Nr V/40/11

Rady Miejskiej w Dobrzanach

z dnia 7 kwietnia 2011 roku

w sprawie zwolnienia z wpłaty nadwyżki środków obrotowych.

Na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z 2009 r. oraz z 2010 r. Nr 28 poz.146, Nr 96 poz.620, Nr 123 poz.835, Nr 152 poz.1020, Nr 238, poz.1578 i Nr 257 poz.1726 ) Rada Miejska w Dobrzanach uchwala co następuje:

§ 1. Zwalnia się Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Dobrzanach z wpłaty do budżetu Gminy nadwyżki środków obrotowych za 2010 rok w wysokości 5 809,41 zł (słownie: pięć tysięcy osiemset dziewięć złotych czterdzieści jeden groszy).

§ 2. Pozostawioną nadwyżkę środków obrotowych Zakład Gospodarki Mieszkaniowej przeznaczy na realizację zadań statutowych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrzan.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca

Rady Miejskiej w Dobrzanach

Halina Zalewska

U Z A S A D N I E N I E

Artykuł 15 ust. 7 ustawy o finansach publicznych z dnia 29 sierpnia 2009 r. umożliwia Radzie Gminy odstąpienie od obowiązku wpłat nadwyżki środków obrotowych do budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Od woli Rady zależeć będzie czy wypracowana nadwyżka środków obrotowych pozostanie do dyspozycji zakładu budżetowego, czy będzie musiała być odprowadzona do budżetu Gminy.

W znaczeniu faktycznym nadwyżka środków obrotowych nie jest tożsama z posiadaniem środków pieniężnych, bowiem jest to pojęcie z kategorii finansowej i powstaje w związku z zaległościami w płatnościach odbiorców usług.

Powstała w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej nadwyżka środków obrotowych za 2010 r. w kwocie 5 809,41 zł jest wynikiem braku należnych wpłat środków pieniężnych od najemców lokali. Nadwyżka stanowi różnicę pomiędzy przychodami z tytułu czynszu a kosztami związanymi z bieżącą eksploatacją budynków, pokrywanymi ze środków własnych, które ujęte są w planie finansowym zakładu budżetowego.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wiesława Zabłocka 08-04-2011 10:59:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Wiesława Zabłocka 08-04-2011
Ostatnia aktualizacja: Wiesława Zabłocka 08-04-2011 10:59:29