Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dobrzanach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr V/39/11


UCHWAŁA Nr V/39/11

RADY MIEJSKIEJ W DOBRZANACH

z dnia 7 kwietnia 2011 r.

w sprawie zmian budżetu gminy Dobrzany na 2011 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późniejszym zmianami) u c h w a l a s i ę c o n a s t ę p u j e:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów własnych budżetu Gminy o kwotę

89 860,00

Dział

758

Różne rozliczenia

89 860,00

rozdział

75801

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

89 860,00

§

2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

89 860,00

§ 2. Zwiększa się plan wydatków własnych budżetu Gminy o kwotę

89 860,00 zł

Dział

801

Oświata i wychowanie

89 500,00

rozdział

80101

Szkoły podstawowe

46 400,00

§

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

4 400,00

§

4270

Zakup usług remontowych

42 000,00

rozdział

80110

Gimnazja

43 100,00

§

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

1 700,00

§

4270

Zakup usług remontowych

41 400,00

Dział

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

360,00

rozdział

85401

Świetlice szkolne

360,00

§

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

360,00

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrzan.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca

Rady Miejskiej w Dobrzanach

Halina Zalewska

U Z A S A D N I E N I E

Pismem Ministra Finansów RP Nr ST3/4820/2/2011 z 11 lutego 2011 zwiększona została część oświatowa subwencji na 2011 rok o kwotę

89 860,00 zł.

Z tego tytułu zwiększony został plan wydatków o kwotę 89 860,00 zł na następujące zadania:

- dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli w związku ze zmianą regulaminu wynagradzania,

- remont mieszkania w szkole podstawowej,

- remont bieżący pomieszczeń administracyjnych( sekretariat, gabinety dyrektorów - gimnazjum),

- doświetlenie stanowisk uczniowskich i nauczycielskich (szkoła podstawowa i gimnazjum).

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wiesława Zabłocka 08-04-2011 10:59:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Wiesława Zabłocka 08-04-2011
Ostatnia aktualizacja: Wiesława Zabłocka 08-04-2011 10:59:11