Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dobrzanach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr III/21/11


U C H W A Ł A NR III/21/11 Rady Miejskiej w Dobrzanach

z dnia 25 stycznia 2011 roku

w sprawie : przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Dobrzanach na 2011 rok.

Na podstawie § 10 ust. 2 Statutu Gminy Dobrzany uchwalonego Uchwałą Nr VIII/50/03 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 4 lipca 2003 r. ( Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 79, poz. 1375 oraz z 2008 r. Nr 14, poz. 245 ) uchwala się co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się plan pracy Rady Miejskiej w Dobrzanach na 2011 rok.

2. Plan pracy stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca

Rady Miejskiej w Dobrzanach

Halina Zalewska

Załącznik do Uchwały Nr III/21/11

Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia

25 stycznia 2011 roku

Plan pracy Rady Miejskiej w Dobrzanach

na 2011 r.

Lp.

miesiąc

Temat posiedzenia

1

Styczeń

25.01.2011r. (wtorek )

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzany na 2011 r.

Uchwalenie planów pracy Rady Miejskiej i Komisji Rady Miejskiej na rok 2011.

2

Luty

22.02.2011r. (wtorek )

Bezpieczeństwo, ład, porządek publiczny ( Policja, OSP, Strażnik Miejski ).

3

marzec

29.03.2011r. (wtorek )

Podsumowanie akcji „Zima”

4

kwiecień

26.04.2011r. ( wtorek )

Informacje z działalności stowarzyszeń funkcjonujących na

terenie gminy Dobrzany

5

maj

31.05.2011r. ( wtorek )

Przygotowanie gminy do sezonu letniego

Działalność gminy w zakresie:

  1. Sportu i turystyki, promocja gminy

  2. Kultury i sztuki

6

Czerwiec

28.06.2011r. (wtorek )

Informacja z działalności „ Lokalnej Grupy Działania”

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2010 r.

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium .

7

wrzesień

27.09,.2011r. (wtorek )

Informacja z wykonania budżetu gminy Dobrzany za I półrocze 2011 r..

Informacja z rozstrzygnięcia konkursu na najładniejszy ogród, posesję, najestetyczniejszy zakład pracy.

8

październik

25.10.2011r. ( wtorek )

Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Działalność Ośrodka Pomocy Społecznej i Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dobrzanach.

Funkcjonowanie Zespołu Szkół Publicznych w Dobrzanach

9

listopad

29.11.2011r. ( wtorek )

Sprawozdanie z działalności w zakresie gospodarki wodociągowej i kanalizacyjnej.

Podjęcie uchwał okołobudżetowych.

Działalność gminy w zakresie gospodarki komunalnej.

10

grudzień

31.12.2011r. (wtorek )

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzany na 2012 rok.

Uchwalenie planów pracy Rady Miejskiej i Komisji Rady Miejskiej na 2012 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wiesława Zabłocka 08-04-2011 09:45:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Wiesława Zabłocka 08-04-2011
Ostatnia aktualizacja: Wiesława Zabłocka 08-04-2011 09:45:47