Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dobrzanach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr III/20/11


U C H W A Ł A NR III/20/11

Rady Miejskiej w Dobrzanach

z dnia 25 stycznia 2011 roku

w sprawie: przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady

Miejskiej w Dobrzanach na 2011 r.

Na podstawie § 45 ust. 1 Statutu Gminy Dobrzany uchwalonego Uchwałą Nr VIII/50/03 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 4 lipca 2003r. ( Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 79, poz. 1375 oraz z 2008 r. Nr 14,poz. 245 ) w związku z art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146 i Nr 106, poz. 675 ) uchwala się co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w

Dobrzanach na 2011r.

2. Plan pracy stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca

Rady Miejskiej w Dobrzanach

Halina Zalewska

Załącznik do Uchwały Nr III/20/11

Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia

25 stycznia 2011 roku

PLAN PRACY

KOMISJI REWIZYJNEJ

NA 2011 ROK

Lp

Termin

Temat posiedzenia

1

13.01.2011r.

(czwartek)

godz. 14,00

Opracowanie opinii do projektu budżetu Gminy Dobrzany na 2011 rok.

Opracowanie planu pracy komisji za 2011 rok.

2

17.02.2011r.

( czwartek )

godz. 14,00

Sprawy bieżące.

3

24.03.2011r.

( czwartek)

godz. 14,00

Sprawy bieżące.

4

21.04.2011r.

( czwartek )

godz. 14,00

Sprawy bieżące

5

19.05.2011r.

( czwartek )

godz. 14,00

Kontrola wykorzystania środków funduszów sołeckich za rok 2010 w poszczególnych sołectwach.

6

26.05.2011r.

( czwartek)

godz. 14,00

Sprawy bieżące.

7

16.06.2011r.

( czwartek)

godz.14,00

Kontrola rozliczenia dotacji finansowej gminy dla drużyn sportowych działających na terenie gminy za 2010r.

Wypracowanie wniosku do RIO w Szczecinie i RM w Dobrzanach w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Dobrzan.

Analiza budżetu za 2010r.

8

24.06.2011r.

(czwartek)

godz. 14,00

Sprawy bieżące.

9

22.09.2011r.

( czwartek)

godz. 14,00

Kontrola wybranej inwestycji.

Sprawy bieżące

10.

20.10.2011R.

(czwartek )

godz. 14,00

Sprawy bieżące.

11

24.11.2011r.

( czwartek )

godz. 14,00

Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał okołobudżetowych.

Sprawy bieżące.

12

22.12.2011r.

( czwartek )

godz. 14,00

Opracowanie opinii do projektu budżetu Gminy Dobrzany na 2012r.

Opracowanie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2012r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wiesława Zabłocka 08-04-2011 09:45:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Wiesława Zabłocka 08-04-2011
Ostatnia aktualizacja: Wiesława Zabłocka 08-04-2011 09:45:19