Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dobrzanach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr II/11/10


 

 

 

UCHWAŁA Nr II/11/10

RADY MIEJSKIEJ W DOBRZANACH

z dnia 28 grudnia 2010 roku

 

zmieniająca uchwałę Nr XXXI/305/09 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia

30 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dobrzany na 2010 rok.

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zmianami ) u c h w a l a s i ę c o n a s t ę p u j e:

 

§ 1. W Uchwale Nr XXXI/305/09 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dobrzany na 2010 rok zmienionej uchwałami Nr XXXII/315/10 i Nr XXXII/324/10 z dnia 26 stycznia 2010 r., Nr XXXIII/328/10 i Nr XXXIII/329/10 z dnia 23 lutego 2010 r., Nr XXXIV/338/10 i Nr XXXIV/339/10 z dnia 23 marca 2010 r., Nr XXXV/340/10 i Nr XXXV/342/10 z dnia 07 kwietnia 2010 r., Nr XXXVI/346/10 i Nr XXXVI/347/10 z dnia 27 kwietnia 2010 r.,

Nr XXXVII/353/10 i Nr XXXVII/355/10 z dnia 28 maja 2010 r., Nr XXXVIII/361/10, Nr XXXVIII/363/10 i Nr XXXVIII/365/10 z dnia 29 czerwca 2010 r., Nr XXXIX/366/10 i Nr XXXIX/368/10 z dnia 26 lipca 2010 r., Nr XL/373/10 z dnia 08 września 2010 r., Nr XLI/383/10, Nr XLI/384/10 i Nr XLI/388/10 z dnia 28 września 2010 r. oraz Nr XLII/395/10 i Nr XLII/398/10 z dnia 03listopada 2010 roku.

 

  1. załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,

  2. załącznik Nr 7 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej

uchwały,

  1. załącznik Nr 8 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

  2. załącznik Nr 14 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrzan.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca

Rady Miejskiej w Dobrzanach

 

Halina Zalewska

 

 

U Z A S A D N I E N I E

 

 

Zmiana załączników limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjnym oraz na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej dotyczy uaktualnienia zadań:

 

- „Budowa układu komunikacyjnego wraz z odwodnieniem ul. Pogodnej w Dobrzanach”,

- „Poprawa bezpieczeństwa w obszarze działania Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrzanach poprzez zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego,

 

-„ Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Szkolnej w Dobrzanach”,

 

-„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Szadzku i Odargowie”

 

- „Modernizacja Oczyszczalni ścieków w Dobrzanach”,

 

- „Budowa świetlicy wiejskiej w Kozach wraz z zagospodarowaniem terenu”

 

"-„ Adaptacja magazynu zbożowego na Polsko - Niemieckie Centrum Kultury, Edukacji i Turystyki w Dobrzanach”

 

- „Kultywowanie lokalnej twórczości poprzez zakupienie strojów zakup strojów i nagłośnienia dla zespołu ludowego „Jezioranki”,

 

-„Budowa przyłącza wodociągu w Odargowie”,

-„Budowa przyłącza wodociągu przy ul. Dworcowej w Dobrzanach”

-„Wodociąg Sierakowo II etap”.

 

Zmiana załącznika dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Dobrzany na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2010 r. dotyczy uaktualnienia zadań realizowanych z Powiatem Stargardzkim w ramach pomocy finansowej w związku ze zmniejszeniem wartości zadań po przetargu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Zalaczniki_do_uchwaly_Nr_II_11_10.xlsx (XLSX, 42KB) 2011-04-08 09:26:25 409 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wiesława Zabłocka 08-04-2011 09:26:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Wiesława Zabłocka 08-04-2011
Ostatnia aktualizacja: Wiesława Zabłocka 08-04-2011 09:29:25