Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dobrzanach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr II/10/10


UCHWAŁA Nr II/10/10

RADY MIEJSKIEJ W DOBRZANACH

z dnia 28 grudnia 2010 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy Dobrzany na 2010 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) u c h w a l a s i ę c o n a s t ę p u j e:

§ 1. Zmniejsza się plan wydatków własnych budżetu Gminy o kwotę

48 100,00 zł

Dział

750

Administracja publiczna

12 000,00

rozdział

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu

12 000,00

§

4270

Zakup usług remontowych

6 000,00

§

4750

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

6 000,00

Dział

852

Pomoc społeczna

100,00

rozdział

85219

Ośrodki pomocy społecznej

100,00

§

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

100,00

Dział

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

36 000,00

rozdział

90095

Pozostała działalność

36 000,00

§

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

36 000,00

§ 2. Zwiększa się plan wydatków własnych budżetu Gminy o kwotę

48 100,00 zł w

Dział

600

Transport i łączność

5 000,00

rozdział

60016

Drogi publiczne gminne

5 000,00

§

4300

Zakup usług pozostałych

5 000,00

Dział

757

Obsługa długu publicznego

12 000,00

rozdział

75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

12 000,00

§

8110

Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek

12 000,00

Dział

853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

100,00

rozdział

85395

Pozostała działalność

100,00

§

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

70,00

§

4300

Zakup usług pozostałych

30,00

Dział

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

31 000,00

rozdział

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

31 000,00

§

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

31 000,00

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrzan.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca

Rady Miejskiej w Dobrzanach

Halina Zalewska

U Z A S A D N I E N I E

Zmiany w budżecie dotyczą:

1) Zmniejsza się plan wydatki własnych o kwotę 48 100 zł

- zakup usług remontowych - 6 000 zł

- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów

i licencji - 6 000 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne (OPS) - 100 zł

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 36 000 zł

wydatki inwestycyjne w tym: tym

„ Budowa przyłącza wodociągu w Odargowie” ( 20 000 zł)

„Wodociąg Sierakowo II etap” ( 11 000 zł)

„Budowa przyłącza wodociągu przy ul. Dworcowej w Dobrzanach”

(5 000 zł)

2) Zwiększa się plan wydatków własnych o kwotę 48 100 zł

- odsetki od kredytów i pożyczek - 12 000 zł

- składki na ubezpieczenie społeczne oraz zakup

usług pozostałych ( wkład własny POKL) - 100 zł

- zakup usług pozostałych na drogi publiczne gminne - 5 000 zł

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 31 000 zł

wydatki inwestycyjne ” Modernizacja Oczyszczalni

ścieków w Dobrzanach” środki własne na wykonanie dokumentacji.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wiesława Zabłocka 08-04-2011 09:26:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Wiesława Zabłocka 08-04-2011
Ostatnia aktualizacja: Wiesława Zabłocka 08-04-2011 09:26:02