Obwieszczenie o wydaniu decyzji końcowej postępowania w sprawie ustalenia loklalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4KV i złączy kablowo pomiarowych na działce nr. 109,151,39/1,85,83,61,110,27 położonych w obrębie nr 2 miasta Dobrzan.

Znak:6733.1.2011                                                                                 04.04.2011 r

 

 

                                      O B W I E S Z C Z E N I E

 

       Zgodnie z art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz.717 z póżn.zm.), zawiadamia się ,że w dniu 01.04.2011 r. została wydana decyzja o ustaleniu  lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4 kV i złączy kablowo-pomiarowych na działce nr 109,151,39/1,85,83,61,110,27 położonych w obrębie nr 2 miasta Dobrzany.

 

Inwestor: ENEA Operator Sp z o.o ul.Strzeszyńska Nr 56 60-479 Poznań

 

Od powyższej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie , Wały Chrobrego Nr 4, za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

 

                                                                                                 Burmistrz Dobrzan

                                                                                                     Jan Prościak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Damian Szmit 05-04-2011 13:53:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Damian Szmit 28-02-2011
Ostatnia aktualizacja: Damian Szmit 05-04-2011 13:53:23